Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten osallisuus- ja kehittämisen tuki -yksikkö edistää yhteistyössä Soiten muiden yksiköiden kanssa asiakaslähtöisiä ja yhteensovitettuja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita alueen asukkaille.

Soiten ulkopuoliset yhteistyötahot:

 • AVI
 • Centria AMK
 • ELY-keskus
 • Keski-Pohjanmaan Liitto
 • Kpedu
 • Kunnat
 • Kuntaliitto
 • Jyväskylän yliopisto / Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius
 • Muut koulutus- ja kehittämisorganisaatiot
 • Muut sairaanhoitopiirit
 • STM ja THL
 • TE-toimisto
 • Valvira

Sidosryhmät:

 • Järjestöt ja yhdistykset
 • Seurakunnat
 • Yritykset
 • Kårkulla samkommun
 • Pohjois-Suomen yhteistyöalueen verkostot ja muut kehittämisverkostot
 • Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC
 • Muut viranomaiset

Tutkimus-, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Soiten osallisuus ja kehittämisen tuki -yksikkö edistää ja tukee Soiten palveluiden kehittymistä tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (=TKI) avulla. Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää usein tietoon perustuvaa yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa.  

Omana työnä tuetaan Soiten yksiköitä esimerkiksi:

 • laatimalla erilaisia kyselyjä ja raportteja
 • koordinoimalla strategioiden ja teemaohjelmien laatimistyötä
 • koordinoimalla kokemustoimintaa sekä asiakasraatitoimintaa
 • hyödyntämällä hyvinvointietoa
 • hyödyntämällä kehittämistoiminnassa sosiaali- ja potilasasiamiehen raporteista saatuja palautteita
 • kehittämistoiminnan, hankkeiden ja projektien suunnittelussa
 • tarjoamalla arviointia eri menetelmiä käyttäen: mm. ennakkovaikutusten arviointi EVA, ennakointi- ja arviointidialogit, prosessien mallintaminen (QPR).

Innovaatio- ja tutkimustoimintaa toteutetaan useimmiten yhteistyötahojen kanssa. TKI-toiminnalla on merkittävä rooli organisaation elinvoimaisuuden edistämisessä.

Toiminnasta vastaavat

Jussi Salminen

Osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö

Puhelin: +358 44 780 9444

Tuija Tuorila

Kehittämispäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3391

Henri Nevalainen

Kehittämissuunnittelija (hyte)

Puhelin: +358 40 804 2205

Eija Kellokoski-Kari

Kehitysjohtaja

Puhelin: +358 40 804 2981

Katso myös nämä