Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Soites enhet för delaktighet och stöd för utveckling främjar klientorienterade och samordnade social- och hälsovårdstjänster för invånarna i området.

Utomstående samarbetspartners:

 • Regionförvaltningsverket
 • Yrkeshögskolan Centria
 • NTM-centralen
 • Mellersta Österbottens förbund
 • Kpedu
 • Kommuner
 • Kommunförbundet
 • Jyväskylä universitet/Karleby universitetscenter Chydenius
 • Andra utbildnings- och utvecklingsorganisationer
 • Andra sjukvårdsdistrikt
 • Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL
 • TE-byrån
 • Valvira

Andra samarbetspartners:

 • Föreningar och organisationer
 • Församlingar
 • Företag
 • Kårkulla samkommun
 • Nätverk i Norra Finlands samarbetsområde och andra utvecklingsnätverk
 • Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området – FSKC
 • Andra myndigheter

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Soites enhet för delaktighet och stöd för utveckling främjar och stöder utvecklingen av Soites tjänster genom forskning, utveckling och innovationer (FUI). Att sköta den här uppgiften förutsätter ofta samarbete som bygger på kunskap med olika samarbetspartner.

Som eget arbete stöds stödjas Soites enheter t.ex.

 • genom att utarbeta olika enkäter och rapporter
 • genom att koordinera utarbetandet av strategier och temaprogram
 • genom att koordinera erfarenhetsverksamhet och klientrådsverksamhet
 • genom att utnyttja uppgifter om välbefinnande
 • genom att utnyttja respons från social- och patientombudsmannens rapporter i utvecklingsverksamheten
 • i planeringen av utvecklingsverksamhet och projekt
 • genom att erbjuda utvärdering med olika metoder som t.ex. förhandsbedömning av konsekvenser, förhands- och bedömningsdialoger, modellering av processer (QPR).

Innovations- och forskningsverksamheten genomförs oftast tillsammans med samarbetspartner. Forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamheten (FUI) har en betydande roll i att främja en organisations livskraft.

För verksamheten ansvarar

Jussi Salminen

Delaktighets- och kundrelationschef

Telefon: +358 44 780 9444

Tuija Tuorila

Utveclingskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391

Henri Nevalainen

Utvecklingsplanerare, främjande av välfärd och hälsa

Telefon: +358 40 804 2205

Eija Kellokoski-Kari

Förändringsdirektör

Telefon: +358 40 804 2981

Ta en titt också på dessa