Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

SONet Botnian toimintaa ohjaavat johtoryhmä sekä maakunnalliset ohjausryhmät. Kehittäjäryhmätoiminta tukee asetettuja painopistealueita. Jokaisessa toimialueen maakunnassa työskentelee osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö tai erityisasiantuntija.

Sosiaalialan osaamiskeskuksien laissa määritellyt tehtävät ovat:

  • kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta
  • kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja
  • turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys
  • toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi

Valtioneuvoston asetuksessa sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta määritellään lisäksi mm. Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskuksen erityistehtäväksi pohjoismaisten yhteistyöverkostojen luominen kaikkien osaamiskeskusten käyttöön. 

Sosiaalialan osaamiskeskukset:

  • turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä
  • kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatiota, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön alueellaan
  • ovat lakisääteinen valtionavusteinen toimija, jota ministeriöt systemaattisesti käyttävät valmistellessaan/jalkauttaessaan koko maan kattavia uudistuksia

Toiminnasta vastaavat

Tuija Tuorila

Kehittämispäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3391

Katso myös nämä