Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

SONet Botnias verksamhet styrs av en ledningsgrupp samt av styrgrupper i landskapen. Utvecklargruppsverksamhet stöder de tyngdpunktsområden som fastställts. I varje landskap i verksamhetsområdet arbetar kompetenscentrets utvecklingschef eller specialexpert.

 Uppgifterna som fastställs i lagen om kompetenscentrum inom det sociala området är:

  • utveckla och förmedla kompetens och sakkunskap inom det sociala området
  • utveckla bastjänster samt specialservice och specialisttjänster som kräver specialkompetens
  • trygga en mångsidig växelverkan mellan grundutbildningen, påbyggnadsutbildningen och fortbildningen samt det praktiska arbetet
  • genomföra forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet
  • driva samarbete för att producera regionala special- och specialisttjänster


I statsrådets förordning om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området fastställs därtill bl.a. att kompetenscentrumet för landskapen i Österbotten ska skapa nordiska samarbetsnätverk som alla kompetenscentrum kan använda sig av.

Kompetenscentrum inom det sociala området:

  • säkerställer ett utvecklingsarbete i det sociala området som baserar sig på vetenskapliga rön, expertkompetens och lagstiftning
  • samlar kommunerna, forskningsinstitutionerna, utbildningsorganisationerna, organisationerna och andra aktörer i sitt område till regionalt samarbete
  • är en lagstadgad statsunderstödd aktör som ministerierna systematiskt använder när de utarbetar och förankrar förändringar som omfattar hela landet

För verksamheten ansvarar

Tuija Tuorila

Utveclingskoordinator

Telefon: +358 40 804 3391

Ta en titt också på dessa