Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus perusti kokouksessaan maanantaina 20.6.2022 hyvinvointialueen keskeisimmät johtavat virat sekä nimesi vanhus- ja vammaisneuvostot. Lisäksi aluehallitus päätti selvityksestä pohjoisen YTA-alueen yhteisestä matkapalvelukeskuksesta.

Vakansseihin ensisijaisesti ilman hakumenettelyä

Aluehallitus perusti kokouksessaan hyvinvointialueen keskeisimmät johtavat virat. Virkavastuullisen valmistelutyön etenemiseksi osa vakansseista perustettiin tässä valmistelun vaiheessa. Vakansseja perustetaan asteittain valmistelun edetessä.

Aluehallitus perusti hyvinvointialueelle pelastusjohtajan, johtajaylilääkärin, johtajaylihoitajan, sosiaalijohtajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, hankintajohtajan, hallintolakimiehen, muutosjohtajan, toimialuejohtajien sekä osallisuus- ja asiakkuuspäällikön, tietohallintojohtajan, viestintäpäällikön, talouspäällikön, tietopalvelupäällikön, sisäisen tarkastajan ja teknisen johtajan virat.

Hyvinvointialueelle perustetaan koko henkilöstölle vakanssit, joihin siirtyvien organisaatioiden henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella 1.1.2023. Aluehallitus on aiemmin linjannut, että hyvinvointialueen palvelussuhteisiin siirrytään ensisijaisesti ilman hakumenettelyä. Uudet virat julistetaan haettavaksi vain tilanteissa, joissa organisaatio muuttuu tai virassa ei ole vakinaista hoitajaa.

Aluehallitus nimesi hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanot

Kuntien esityksen mukaiseksi vanhus- ja vammaisneuvostoon nimettiin kymmenen jäsentä, jonka lisäksi aluehallitus nimesi neuvostoihin kaksi omaa edustajaansa. Lisäksi kokoonpanoon kuuluu esittelijä, sihteeri ja toimialuejohtajat. Molempien neuvostojen esittelijänä toimii osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen. Vanhusneuvoston sihteeriksi nimettiin Kaj Westmark sekä aluehallituksen edustajiksi Arto Alpia ja Kristiina Teerikangas. Vammaisneuvoston sihteeriksi nimettiin Paul Granvik sekä aluehallituksen edustajiksi Margita Lukkarinen ja Mauri Salo.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen koko kokoonpanot löydät Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen nettisivuilta.

Aluehallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston valtuustokausittain. Aluehallitus hyväksyy vaikuttamistoimielimelle toimintasäännön, jossa todetaan muun muassa toimielimen lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä sekä valintatapa ja toimikausi.

Selvityksessä pohjoisen YTA-alueen yhteinen matkapalvelukeskus

Pohjoisen yhteistyöalueen (YTA) hyvinvointialueet eli Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu ja Keski-Pohjanmaa suunnittelevat yhteistä matkapalvelukeskusta. Yhteinen matkapalvelukeskus tehostaisi välitystoimintaa ja kuljetusresurssien ohjausta.

Tällä hetkellä Pohjoisen YTA-alueen tulevat hyvinvointialueet järjestävät matkapalvelukeskuspalvelut eri tavoin ja osittain yhteistyössä kuntien kanssa. Soite on toteuttanut koko kuntayhtymän alueella matkapalvelukeskus toiminnan kokonaisulkoistettuna.

Matkapalvelukeskus perustettaisiin jo olemassa olevan YTA-alueen Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskuntakonserni Tervian alaisuuteen. Henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä uuteen matkapalvelukeskukseen. Hyvinvointialueet vastaavat yhteisesti jatkovalmistelun kustannuksista.

Katso myös nämä