Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Mellersta Österbottens välfärdsområdesstyrelse inrättade de centralaste ledande tjänsterna i välfärdsområdet och utsåg äldre- och handikappråden vid sitt sammanträde måndag 20.6.2022. Dessutom beslutade välfärdsområdesstyrelsen om en redogörelse om en gemensam reseservicecentral i det norra samarbetsområdet.

Till vakanser i första hand utan ansökningsförfarande

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade välfärdsområdets centralaste ledande tjänster vid sitt sammanträde. För att det beredningsarbete som görs under tjänsteansvar ska fortskrida inrättades en del av vakanserna i det här skedet av beredningsarbetet. Vakanser inrättas stegvis allt eftersom beredningen fortskrider.

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade tjänsterna som räddningsdirektör, chefsöverläkare, chefsöverskötare, socialdirektör, ekonomidirektör, personaldirektör, upphandlingschef, förvaltningsjurist, förändringsdirektör, verksamhetsområdeschefer, klientrelations- och delaktighetschef, dataadministrationsdirektör, kommunikationschef, ekonomichef, chef för informationstjänster, intern revisor och teknisk direktör i välfärdsområdet.

I välfärdsområdet inrättas vakanser för hela personalen, och personalen i de organisationer som överförs flyttas till vakanserna som överlåtelse av rörelse 1.1.2023. Välfärdsområdesstyrelsen har tidigare dragit upp linjen att man flyttar till anställningsförhållanden i första hand utan ansökningsförfarande. Nya tjänster ledigförklaras endast i situationer där organisationen förändras eller där ingen är fast anställd i tjänsten.

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg sammansättningarna i välfärdsområdets äldre- och handikappråd

I enlighet med kommunernas förslag utsågs det tio medlemmar till äldre- och handikappråden. Dessutom utsåg välfärdsområdesstyrelsen två egna representanter till råden. Till sammansättningen hör också en föredragande, en sekreterare och verksamhetsområdeschefer. Delaktighets- och klientrelationschefen Jussi Salminen fungerar som föredragande i båda råden. Till sekreterare för äldrerådet utsågs Kaj Westmark ,och till välfärdsområdesstyrelsens representanter i äldrerådet utsågs Arto Alpia och Kristiina Teerikangas. Till sekreterare för handikapprådet utsågs Paul Granvik, och till välfärdsområdesstyrelsens representanter i handikapprådet utsågs Margita Lukkarinen och Mauri Salo.

Sammansättningen i äldre- och handikappråden finns på webbsidan för Mellersta Österbottens välfärdsområde.

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter äldre- och handikappråden för sin mandatperiod. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner en verksamhetsstadga för påverkansorganet i vilken man konstaterar bland annat organets lagstadgade och eventuella andra uppgifter, antalet medlemmar samt sättet att utse medlemmarna och organets mandatperiod.

En redogörelse görs om en gemensam reseservicecentral i norra samarbetsområdet

Välfärdsområdena i norra samarbetsområdet dvs. Norra Österbotten, Lappland, Kajanaland och Mellersta Österbotten planerar en gemensam reseservicecentral. En gemensam reseservicecentral skulle göra förmedlingsverksamheten och styrningen av transportresurser effektivare.

För närvarande ordnar de kommande välfärdsområdena i norra samarbetsområdet sina reseservicecentraltjänster på olika sätt och delvis i samarbete med kommuner. Soite har genomfört reseservicecentralens verksamhet i hela samkommunens område genom att helt lägga ut tjänsterna på entreprenad.

Reseservicecentralen skulle grundas under den redan existerande andelslagskoncernen inom social- och hälsovården i Norra Finland, Tervia, som verkar i samarbetsområdet. Personalen skulle övergå som gamla arbetstagare till den nya reseservicecentralen. Välfärdsområdena ansvarar gemensamt för kostnaderna för den fortsatta beredningen.

Ta en titt också på dessa