Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
  1. Potilaalla on oikeus valita perusterveydenhuollon terveysasemansa vuodeksi kerrallaan. Tällöin potilaan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus valinnastaan sekä nykyiselle terveysasemalle että uudelle valitulle terveysasemalle. Valinta koskee koko kokonaisuutta eli kaikki perusterveydenhuollon palvelut, kuten lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanoton, neuvolapalvelut, hammashoidon ja kuntoutuspalvelut. Valinta ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, pitkäaikaista laitoshoitoa, työterveyshuoltoa eikä kotisairaanhoitoa oman alueen ulkopuolelle.
    • Soiten sisällä asiakas voi vaihtaa hoitopaikkaa yhtäkin käyntiä varten ilman erillistä kirjallista ilmoitusta. Yksittäisestä käynnistä pitää sopia etukäteen ottamalla yhteyttä siihen hoitopaikkaan, jossa haluaa asioida. Mikäli haluat vaihtaa hoitopaikkaa Soiten sisällä pidempiaikaista hoitoa tai palvelujaksoa varten, siitä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus, eli Ilmoitus terveysaseman valinnasta
  2. Päivystyspotilaat hoidetaan asuinkunnastaan riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius potilaan hoitamiseen.
  3. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lähetteen tekevän lääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

Lisätietoa:

Katso myös nämä