Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde
  1. En patient har rätt att välja sin hälsostation inom primärvården för ett år åt gången. Patienten ska då göra en skriftlig anmälan om valet både till sin nuvarande hälsostation och till den hälsostation hen valt. Valet gäller hela helheten, dvs. alla primärvårdstjänster som t.ex. läkarnas och sjukskötarnas mottagningar, rådgivningstjänster, tandvård och rehabiliteringstjänster. Valet gäller inte skolhälsovården, studerandehälsovården, långvarig institutionsvård, företagshälsovården eller hemsjukvården utanför det egna området.
    • Inom Soite kan en klient byta vårdenhet också för ett enda besök utan en skriftlig anmälan. Klienten ska komma överens om besöket på förhand genom att kontakta den vårdenhet där hen vill uträtta ärenden. Om du vill byta vårdenhet inom Soite för långvarigare vård eller en långvarigare period av service, bör du göra en skriftlig anmälan, dvs. Anmälan om val av hälsostation.
  2. Jourpatienter vårdas oberoende av boendekommun på det närmaste sjukhuset som har expertis och beredskap för att kunna vårda patienten.
  3. En vårdenhet inom specialsjukvården väljs i samförstånd med den läkare eller tandläkare som gör remissen.

Mer information:

Ta en titt också på dessa