Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Demokratiainnovaatio, osallisuustyökalu Polis on uusi, avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, joka mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä. Polis-kyselyissä osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä kyselyyn itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi. Oma panos annetaan nimettömästi ja keskustelun sijaan äänestetään eri väitteistä. Tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Polis-työkalu uudenlaisena kyselyalustana antaa mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan osallisuutta ja demokratiaa. Kyselyalustan myötä voimme kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä.

Järjestelmän kokeiluvaiheessa Soite ottaa erityisesti nuoret, ruotsinkielisen väestön, ikäihmiset sekä vammaiset mukaan heitä koskevien palveluiden kehittämiseen. Kaksivuotisen hankkeen aikana tullaan tekemään vähintään kuusi eri teemaista kyselyä.

Keski-Pohjanmaalla asuvat nuoret pääsevät kokeilemaan ensimmäisenä Suomessa Polis-kyselyalustaa hyvinvointialueella ja kertomaan mielipiteensä paljon keskustelua herättävään aiheeseen: Miten nuorten mielenterveyspalveluita pitäisi oikeasti parantaa? Nuorille suunnattu kysely on auki 24.5.2023 -14.6.2023 klo 12. Nuorten näkemykset eivät jää pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne on tarkoitus ottaa aidosti huomioon hyvinvointialueen päätöksenteossa.

Toinen tänä kesänä toteutettava kysely koskee ruotsinkielisen väestön palveluja, saavutettavuutta ja laatua Soitessa. Tämä kysely avataan 31.5.2023-21.6.2023 klo 12.

Polis-kyselyalustan kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään nuorisovaltuustossa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa, kansalliskielilautakunnassa sekä Soiten toimi-, palvelu- ja vastuualueilla. Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

”Keski-Pohjanmaan asukkaat ovat keskimääräistä innostuneempia osallistumaan nettikeskusteluihin, joten Polis-alusta vastaa erinomaisesti tähän huutoon! Olemme saaneet nuoret ja ikäihmiset innostumaan ja vakuuttumaan siitä, että nyt heillä on konkreettisesti mahdollisuus päästä vaikuttamaan aivan uudella tavalla”, kertoo Keski-Pohjanmaan hankejohtaja Jussi Salminen.

Hyvinvointialueiden kanssa tehtävien kokeilujen yhteistyökumppanina toimii Sitran lisäksi DigiFinland, joka vastaa Polis-alustan käytön teknisestä toteutuksesta. Tulevaisuudessa asukkaiden digitaalinen osallistuminen päätöksentekoon voi olla arkipäivää jokaisella hyvinvointialueella. Kokeilujen aikana kehitetyt mallit ja työkalut jaetaan kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön.

Lisätietoa järjestelmästä Sitran tiedotteessa:

Polis-kyselyt julkaistaan Soiten verkkosivuilla:

Katso myös nämä