Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Demokratiainnovaatio, osallisuustyökalu Polis on uusi, avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoalusta, joka mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä. Polis-kyselyissä osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä kyselyyn itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi. Oma panos annetaan nimettömästi ja keskustelun sijaan äänestetään eri väitteistä. Tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Järjestelmään on nyt avattu kysely koskien pelastustoimen palveluita. Kysely on avoinna 14.6.2023-30.6.2023 klo 12.

Polis-kyselyt julkaistaan Soiten verkkosivuilla:

Pelastustoimi haluaa selvittää kyselyn avulla ihmisten omatoimisen varautumisen nykytilaa sekä ymmärrystä pelastustoimen palveluiden saatavuudesta. Kyselystä kerättyä ja analysoitua dataa hyödynnetään pelastustoimen eri palveluiden suunnittelussa seuraaville vuosille. Kyselyn avulla myös osallistetaan kuntalaisia palvelutarpeen tunnistamisessa.

Polis-työkalu uudenlaisena kyselyalustana antaa mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan osallisuutta ja demokratiaa. Kyselyalustan myötä voimme kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä.

Polis-kyselyalustan kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset analysoidaan, jonka jälkeen pelastustoimen viranhaltijat laativat keskeisistä havainnoista yhteenvedon turvallisuus- ja pelastuslautakunnalle. Tuloksia hyödynnetään pelastustoimen palvelutasopäätöksessä tarpeiden ja tavoitteiden tunnistamisessa päätöksenteon tukena sekä toimintojen suunnittelussa. Palvelutasopäätös viedään aluevaltuustolle hyväksyttäväksi marraskuussa 2023.

Katso myös nämä