Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keskeisimmät muutokset lakiin (239/1970) ovat seuraavat:

  • Ennen 12. raskausviikon päättymistä (≤ 12+0 rvk) raskauden keskeyttäminen on mahdollista raskaana olevan oman pyynnön perustella. Raskaana olevan ei tarvitse esittää pyynnölleen mitään perustetta.
  • Laki ei enää tunne yhden lääkärin päätöksellä tehtäviä raskaudenkeskeytyksiä.  Keskeytykset tehdään joko raskaana olevan oman pyynnön perusteella (kun raskauden kesto on ≤ 12+0 raskausviikkoa), Valviran päätöksellä (kun raskauden kesto on ≥12+1 raskausviikkoa), tai kahden lääkärin päätöksellä (kun kyseessä on terveysvaaraperuste tai hätäkeskeyttäminen).
  • Kun raskauden kesto on yli 12+0 raskausviikkoa, kirjataan Valviran hakemuksiin syy raskauden keskeyttämisen viivästymiseen.
  • Selvityksen raskauden keskeyttämisen merkityksestä ja vaikutuksista sekä ehkäisyneuvontaa saa raskaana olevalle jatkossa antaa lääkärin lisäksi myös muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on tehtävään riittävä osaaminen. Jos kuitenkin keskeyttämisen perusteena on sikiöpoikkeavuus, selvityksen antaa asiaan perehtynyt erikoislääkäri.
  • Lakiin on kirjattu raskauden keskeytystä pyytävän tai sitä harkitsevan sekä toisen vanhemman oikeus saada tarvitsemansa psykososiaalinen tuki.

Hakeutuminen raskauden keskeytykseen Soitessa

Raskauden keskeyttämistä harkitsevan tulee ottaa yhteyttä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan naistentautien poliklinikan sihteeriin puh. 06 826 4350 (puhelinajat: ma-to klo 8-15, pe klo 8-14). Käyntiä edeltävää lääkärikäyntiä ei enää tarvita. Tämän jälkeen hoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen ja sovitaan aika poliklinikkalääkärikäynnille. Tarvittaessa potilas voi saada myös psykososiaalista tukea. 

Vuonna 2022 Suomessa tehtiin 7900 raskaudenkeskeytystä. Soitessa niitä tehtiin vuonna 2022 yhteensä 112. Keski-Pohjanmaalla raskaudenkeskeytyksiä tehdään vähemmän kuin Suomessa keskimäärin.

Raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi. Erityisesti alle 20-vuotiaille tehtyjen keskeytysten määrä on vähentynyt viime vuosina merkittävästi. (lähde: THL)

Raskaudenkeskeytysten määrää vähentää alle 25-vuotiaille tarjottava ilmainen ehkäisy.

Katso myös nämä