Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

De viktigaste ändringarna i lagen (239/1970) är följande:

  • Före slutet av 12:e graviditetsveckan (≤ 12+0 veckor) är det möjligt att avbryta graviditeten på basis av den gravidas egen begäran. Den gravida behöver inte uppge något skäl för sin begäran.
  • Lagen vidkänns inte längre aborter som utförs på basis av en enda läkares beslut. Abort görs antingen på grundval av den gravida kvinnans egen begäran (när graviditetens varaktighet är ≤ 12+0 graviditetsveckor), genom Valviras beslut (när graviditetens varaktighet är ≥12+1 graviditetsvecka), eller enligt beslut av två läkare (när det föreligger hälsofara eller nödabort).
  • När graviditetens varaktighet är mer än 12+0 graviditetsveckor, antecknas orsaken till att avbrytandet av graviditeten dröjt i Valviras ansökningar.
  • En förklaring av innebörden och följderna av att avbryta en graviditet, samt preventivmedelsrådgivning, kan också i framtiden ges till en gravid kvinna av en läkare, men även av annan legitimerad sjukvårdspersonal som har tillräcklig kompetens för uppgiften. Om orsaken till avbrytandet av graviditeten är en fosteravvikelse kommer förklaringen dock att ges av en specialläkare som är insatt i ärendet.
  • Lagen slår fast rättigheten för den som begär eller överväger avbrytande av graviditeten och den andra föräldern att få det psykosociala stöd de behöver

Att ansöka om avbrytande av graviditet i Soite

Den som överväger att avbryta en graviditet ska kontakta sekreteraren på polikliniken för kvinnosjukdomar på Mellersta Österbottens centralsjukhus, tfn 06 826 4350 (telefontider: mån-tors kl. 8-15, fre kl. 8-14). Ett läkarbesök före besöket är inte längre nödvändigt.

Efter detta tar sjukskötaren kontakt med patienten och en tid för besök på polikliniken avtalas. Vid behov kan patienten även få psykosocialt stöd.

År 2022 gjordes 7 900 aborter i Finland. I Soite gjordes totalt 112 år 2022. I Mellersta Österbotten görs färre aborter än i Finland i genomsnitt.

Antalet aborter har klart minskat i Finland under det senaste decenniet. I synnerhet har antalet aborter hos personer under 20 år minskat avsevärt de senaste åren. (källa: Institutet för hälsa och välfärd)

Antalet aborter minskar genom gratis preventivmedel som erbjuds personer under 25 år.

Ta en titt också på dessa