Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Terveyssosiaalityön ammattilainen on tukena muun muassa turvallisessa kotiutumisessa, tarvittavien palveluiden järjestämisessä sekä toimeentulon ja kuntoutuksen varmistamisessa. Terveyssosiaalityössä kohdataan kaikenikäisiä erilaisista taustoista lähtöisin olevia asiakkaita ja potilaita, jotka eivät välttämättä muuten päätyisi sosiaalityön palveluiden piiriin.

Terveyssosiaalityö on hyvin vakiintunutta Keski-pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa, jossa sosiaalialan ammattilainen on olennainen osa moniammatillista tiimiä terveydenhuollon eri yksiköissä: jokaiseen Soiten terveydenhuollon yksikköön on nimetty oma sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Asiakas ohjautuu terveyssosiaalityöhön pääsääntöisesti lääkärin, sairaanhoitajan tai erityistyöntekijän kautta, mutta lähetettä ei kuitenkaan tarvita. Asiakas tai omaiset voivat myös itse olla yhteydessä terveyssosiaalityöhön.

Terveyssosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella omasta, läheisen tai perheen tilanteesta ja saada yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa keinoja ja ratkaisuja arjessa selviytymiseen ja edistää potilaan sopeutumista vallitsevaan tilanteeseen sairauden tai vamman eri vaiheissa. Terveyssosiaalityö tekee laajasti yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Katso myös nämä