Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hälsosocialarbetets yrkesperson ger stöd vid till exempel trygg utskrivning, organiserar nödvändiga tjänster samt säkerställer utkomst och rehabilitering. Inom hälsosocialarbetet möter man klienter och patienter i alla åldrar med olika bakgrund, som inte nödvändigtvis annars skulle hamna inom socialarbetets tjänster.

Hälsosocialarbetet är väletablerat i Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, där socialarbetaren är en integrerad del av det multiprofessionella teamet på de olika hälsovårdsenheterna: varje Soite-hälsovårdsenhet har sin egen socialarbetare eller socialhandledare. Klienten remitteras vanligen till hälsosocialarbetet genom läkare, sjukskötare eller specialarbetare, men remiss behövs inte. Klienten eller anhöriga kan också själva kontakta hälso- och sjukvården.

Med en socialarbetare kan du diskutera din egen situation, en närståendes eller din familjs situation och få individuell handledning och rådgivning. Målet är att tillsammans med klienten leta efter vägar och lösningar för att klara sig i vardagen och främja patientens anpassning till rådande situation i sjukdomens eller skadans olika skeden. Hälsosocialarbetet har ett omfattande samarbete med andra aktörer.

Ta en titt också på dessa