Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostot haluavat selvittää kyselyiden avulla ihmisten näkemyksiä hyvinvointialue Soiten palveluiden saatavuudesta ja arjen sujumiseen liittyvistä asioista, kuten asumisesta, liikkumisesta sekä digitietämyksestä. Kyselyihin voivat vastata myös ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset. Kyselyistä kerättyä ja analysoitua dataa hyödynnetään ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden eri palveluiden suunnittelussa seuraavina vuosina. Kyselyiden avulla myös osallistetaan alueen asukkaita palvelutarpeen tunnistamisessa.

Soiten nettisivuille on nyt avattu kaksi kyselyä, joista toinen koskee ikäihmisten palveluita ja arjen sujuvuutta ja toinen vammaisten henkilöiden palveluita ja arjen sujuvuutta. Kyselyt ovat avoinna 22.2.2024-21.3.2024 klo 12.

Polis-kyselyihin pääsee vastaamaan Soiten verkkosivulla:

Demokratiainnovaatio, osallisuustyökalu Polis on keskustelualusta, joka mahdollistaa rakentavan mielipiteiden vaihdon valitun aihepiirin ympärillä. Polis-kyselyissä osallistujat voivat ilmaista mitä mieltä he ovat aihealueesta esitetyistä väitteistä sekä lisätä kyselyyn itse muotoilemiaan väitteitä muiden äänestettäväksi. Oma panos annetaan nimettömästi ja keskustelun sijaan äänestetään eri väitteistä. Tilastollisen analyysin avulla Polis tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä löytyy eroavaisuuksia.

Ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden näkemykset on tarkoitus ottaa aidosti huomioon hyvinvointialue Soiten päätöksenteossa. Polis-kyselyalustan kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset käsitellään vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja kansalliskielilautakunnassa sekä Soiten toimi-, palvelu- ja vastuualueilla. Lisäksi ne annetaan päätöksentekoa varten tiedoksi aluehallitukselle ja talousarvion kautta aluevaltuustoon.

Polis-työkalu antaa mahdollisuuden vahvistaa Keski-Pohjanmaan osallisuutta ja demokratiaa. ”Kyselyalustan myötä voimme kuulla asukkaiden mielipiteitä, priorisoida asioita tai työstää yhteisiä näkökantoja. Työkalua voidaan hyödyntää joustavasti, kun halutaan tavoittaa laaja joukko asukkaita tai, kun tavoite on lähestyä valikoidummin tiettyjä kohderyhmiä” toteaa osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö Jussi Salminen.

Hyvinvointialueiden yhteistyökumppanina Polis-järjestelmän osalta toimivat Sitra ja DigiFinland. Polis-alustan käytön teknisestä toteutuksesta vastaa DigiFinland.

Katso myös nämä