Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Omavalvonta on menetelmä, jolla hyvinvointialue itse valvoo toimintaansa, josta on vastuussa. Sen tavoitteena on ennalta ehkäistä palvelutoiminnassa ilmeneviä epäkohtia ja korjata puutteita nopeasti. Omavalvonnalla määritetään ja toimeenpannaan se, miten organisaatio vastaa palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta, jatkuvuudesta, turvallisuudesta ja laadusta sekä asiakkaiden yhdenvertaisuudesta.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023; 26§) edellyttää, että omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava neljän kuukauden välein julkisessa tietoverkossa.

Soitessa omavalvonnan raportointi on julkaistu Soiten verkkosivuilla hoidon saatavuus ja omavalvontatiedon raportointi -sivulla.

Katso myös nämä