Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Egenkontroll är en metod med vilken välfärdsområdet utövar själv tillsyn över sin verksamhet som det har ansvar för. Målet med den är att förebygga missförhållanden som framkommer i tjänsteverksamheten och att snabbt avhjälpa brister. Genom egenkontroll bestämmer man och verkställer man det hur organisationen ansvarar för tillgången till tjänster, tillgängligheten, kontinuiteten, säkerheten och kvaliteten samt kundernas jämlikhet.

I lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023; 26 §) krävs det att de iakttagelser som baserar sig på uppföljningen av programmet för egenkontroll och åtgärder som baserar sig på iakttagelserna ska offentliggöras med fyra månaders mellanrum i det allmänna datanätet.

I Soite har rapporten om egenkontroll publicerats på Soites webbplats på sidan Tillgång till vård och rapportering om egenkontroll.

Ta en titt också på dessa