Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa on hyvin osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tavoitteemme on, että potilaamme ja asiakkaamme saavat hyvää ja turvallista hoitoa. Usein syyt erilaisiin vaaratapahtumiin ovat työntekijästä riippumattomia tekijöitä, kuten häiriöt järjestelmissä tai työtehtävän keskeytyminen.

Mitä sinä voit tehdä potilasturvallisuuden parantamiseksi?

Vaikka sote-henkilöstö vastaa hoidon ja palvelun turvallisuudesta, myös potilailla ja heidän läheisillään on keskeinen rooli potilasturvallisuuden edistämisessä. On tärkeää, että potilas itse tuo ilmi tarvittavat taustatiedot, kertoo oireistaan, toiveistaan ja huolistaan sekä tekee kysymyksiä hoitoonsa liittyvissä asioissa.

Tunnistaminen on turvallisen hoidon, hoivan ja palvelun perusta ja olennainen osa asiakas- ja potilasturvallisuutta. Tunnistaminen on henkilöllisyytesi varmistamista. Tunnistamalla asiakas/potilas varmistetaan, että juuri sinä saat oikean hoidon, hoivan tai palvelun ja että tietosi tallentuvat oikein asiakirjoihin.

Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä on vastuussa tunnistamisesta. Myös sinä asiakkaana tai potilaana olet osallinen tunnistamisesi varmistamisessa. Henkilöllisyytesi kuuluu varmistaa aina, kun hakeudut Soiten palvelujen piiriin, sinulle ollaan tekemässä tutkimusta tai hoitotoimenpidettä, sinulle ollaan antamassa lääkettä tai olet siirtymässä palvelusta toiseen.

Tunnistaminen tehdään useita kertoja päivässä ja eri tilanteissa. Sinun vastuullasi on omalta osaltasi ja kykyjesi mukaan osallistua tunnistamiseen.

Huom!

Huomauta henkilökunnalle jos sinun henkilöllisyyttäsi ei varmisteta ennen asiointia, näytteenottoa, toimenpidettä, tutkimusta tai esimerkiksi lääkkeitä annettaessa.

Muistilista asiakkalle ja potilaalle:

 • Varmista, että henkilökunnalla on sinusta ja sairaudestasi oikeat tiedot. Tällöin hoidon ja palvelun suunnittelu ja toteutus onnistuvat parhaiten.
 • Kysy rohkeasti, jos sinulla on kysyttävää sairaudestasi, tutkimuksista tai jatkohoidosta – sinulla on oikeus tietää.
 • Jos läheisesi on potilaana eikä itse pysty keskustelemaan hoidostaan, sinä voit hänen suostumuksellaan kertoa ja kysyä hänen puolestaan.
 • Jos sinä tai läheisesi (yli 18-vuotias) olette estynyt sairauden tai jonkun muun syyn vuoksi itse asioimaan Soiten palveluissa, niin antakaa valtakirja puolesta-asiointiin.
 • Varmista, että saat tiedon sinulle tehtyjen toimenpiteiden tuloksista.​
 • Kerro aina käyttämistäsi resepti- ja itsehoitolääkkeistä 
 • Varmista, että sinua hoitavat lääkärit ja hoitajat tietävät lääkeallergioistasi ja aikaisemmista lääkereaktioistasi.
 • Kysy, mitä uusia lääkkeitä sinulle on määrätty ja miksi.
 • Tutustu saamiisi lääkehoitoa ja muuta hoitoa koskeviin ohjeisiin.
 • Kerro, jos sinua epäilyttää tai huolettaa jokin asia hoidossasi. 
 • Ilmoita, jos olet tai epäilet olevasi raskaana tai jos imetät.
 • Ilmoita välittömästi henkilökunnalle, jos koet tai epäilet hoidossasi tapahtuneen virheen.
 • Huolehdi käsihygieniasta. Huolehdi myös siitä, että vieraasi pesevät ja desinfioivat kätensä ohjeiden mukaisesti.​
 • Noudata alueellista kasvomaskisuositusta sekä yksikön vierailuohjeita.

Vaaratapahtuma

Vaaratapahtumalla tarkoitetaan potilaan turvallisuuden vaarantavaa tapahtumaa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa haittaa. Vaaratapahtumat voivat olla läheltä piti -tilanteita, jolloin asiakkaalle vaarallinen tilanne huomataan ajoissa eikä asiakkaalle ehdi aiheutumaan siitä mitään haittaa. Haittatapahtumasta puhutaan silloin, kun asiakkaalle aiheutuu hoitoon kuulumatonta haittaa. 

​​​​Potilas on hoitoprosessin keskiössä ja näkee erilaiset tilanteet kaikkein parhaiten prosessin alusta loppuun. Jos havaitset, että hoitosi aikana on sattunut jokin vaaratapahtuma, voit tehdä vaaratapahtumailmoituksen. Ilmoituksen voit tehdä nimettömänä, mutta jos haluat ilmoitukseesi vastauksen, laita mukaan yhteystietosi. Vaaratapahtumailmoitukset käydään läpi asianosaisen yksikön kanssa ja niihin reagoidaan. 

Voit ottaa vaaratapahtuman havaitessasi asian puheeksi myös hoitohenkilökunnan kanssa. Näin myös tulee tehdä, jos asia vaatii korjauksen saman tien. Esimerkiksi, jos epäilet, että saamasi lääkkeet eivät ole oikein, ilmoita asiasta hoitohenkilökunnalle välittömästi.

Tapahtumista ilmoittaminen auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja tapojamme niin, että uusilta vastaavilta tapahtumilta voitaisiin välttyä.

Muistutukset ja kantelut

Muistutukset, potilasvahingot ja kantelut eivät sisälly Soiten palautejärjestelmään, vaan niiden käsittely aloitetaan täyttämällä erillinen ilmoituslomake.

Toiminnasta vastaavat

Sari Timonen

Laatu- ja valvontajohtaja

Puhelin: +358 44 723 2307

Katso myös nämä