Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Salassapitovelvollisuus

Jokainen Soiten työntekijä/opiskelija allekirjoittaa salassapito- ja käyttäjäsitoumuksen. Näin he sitoutuvat noudattamaan tietosuoja- ja tietoturva ohjeistusta sekä käsittelemään potilaisiin, asiakkaisiin ja henkilökuntaan liittyviä henkilötietoja huolellisesti omassa työssään. He eivät saa ilmaista potilas- ja asiakastietoja sivullisille, eli niille, jotka eivät osallistu hoidon tai palvelun järjestämiseen ja toteuttamiseen. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työsuhteen/harjoittelun päätyttyä.

Soiten henkilökunta toivoo myös asiakkailta ja potilailta hienotunteisuutta tässä tärkeässä asiassa, jotta hekin pitäisivät luottamuksellisina tietoonsa tulleet asiakas / potilastovereita koskevat asiat.

Lisää henkilötietojen käsittelystä ja rekisteröityjen oikeuksista voit lukea tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivulta.

Lokirekisteritiedot ja niiden luovuttaminen

Soiten tulee kerätä potilas- tai asiakastietojärjestelmän käytöstä ja tiedon luovutuksesta lokirekisteritietoa. Käyttölokirekisterin avulla todennetaan henkilörekisterin käyttö. Luovutusrekisteri tallentaa tiedot henkilörekisterin tiedon luovutuksesta.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Satu Tikkanen

Tietosuojavastaava

Puhelin: +358 44 723 2343

Sähköposti: tietosuojavastaava@soite.fi

Katso myös nämä