Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Tystnadsplikt

Varje anställd/studerande i Soite undertecknar en sekretess- och användarförbindelse. På så sätt förbinder de sig till att följa anvisningarna om datasekretess och datasäkerhet och att behandla personuppgifter om patienter, klienter och personal omsorgsfullt i sitt eget arbete. De får inte berätta om patient- och klientuppgifter för utomstående, dvs. för personer som inte deltar i att ordna och genomföra vård eller service. Tystnadsplikten gäller också efter att anställningsförhållandet/praktiken avslutats.

Soites personal ber också klienter och patienter om finkänslighet i detta viktiga ärende och att också de iakttar tystnadsplikt i fråga om sådant de fått veta om andra klienter/patient.

Du kan läsa mer om behandlingen av personuppgifter och de registrerades rättigheter på webbsidan för dataombudsmannens byrå.

Loggregisteruppgifter och utlämnande av dem

Soite ska samla loggregisteruppgifter om hur patient- eller klientdatasystemet används och om utlämnande av uppgifter. Med hjälp av ett användningsloggregister kan man granska användningen av personregistret. I registret över utlämnande av uppgifter lagras information om utlämnande av uppgift i personregistret.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Satu Tikkanen

Dataskyddsansvarig

Telefon: +358 44 723 2343

E-post: tietosuojavastaava@soite.fi

Ta en titt också på dessa