Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Servicesedeln är ett sätt att erbjuda kommunens invånare tjänster utöver den service som välfärdsområde producerar själv och de tjänster den köper.

Om användningen av servicesedel stadgas i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. Syftet med lagen är att öka valmöjligheterna för klienter, att förbättra tillgången till tjänster och att göra serviceproduktionen mångsidigare. Dessutom är syftet att främja samarbetet mellan kommunernas och välfärdsområdenas social- och hälsovård, näringslivet och privata serviceproducenter.

Servicesedel används inom följande tjänster i Soite:

  • Fysioterapitjänster
  • Green Care-arbetsverksamhet
  • Fotvårdstjänster
  • Lymfterapitjänster
  • Talterapitjänster
  • Ergoterapitjänster
  • Boendetjänster för gravt handikappade personer
  • Handikapptjänster/personlig assistans
  • Äldreomsorg/tillfällig hemvård

Soites upphandlingsbyrå koordinerar välfärdsområdens servicesedelverksamhet. Man kan kontakta upphandlingsbyrån i processuella och juridiska frågor. På den praktiska nivån är det vederbörande serviceområden inom välfärdsområden som ansvarar för servicesedlarna. Dessa serviceområden svarar på praktiska frågor om servicesedelverksamheten.

Regelböckerna för servicesedlar

Ta en titt också på dessa