Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Instagram

Du kan ta en titt på vardagen i Soites enheter via Instagram

Du hittar Soites enheter genom att söka med soite_.

Det arbetar cirka 4 000 personer från olika yrkesgrupper i Soite.

Soite värdesätter personalens välmående. Vi uppmuntrar personalen att delta i intern, regional och utomstående utbildning för att upprätthålla och förbättra kompetensen. Samtidigt som personalens kompetens utvecklas, försäkrar vi oss om att klienterna får service av hög kvalitet.

I Soite arbetar 128 läkare och hos oss får du möjlighet att göra ett meningsfullt arbete inom din egen specialitet. Oavsett om du är en ung läkare eller mer erfaren kommer du säkert att hitta intressanta uppgifter och sätt att arbeta hos oss.

Soites styrka är dess yrkeskunniga personal. En atmosfär som uppmuntrar lärande och utnyttjande av expertis på alla organisationsnivåer säkerställer utbudet av högkvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster inom vårt område. Ansvaret för att fördjupa och utöka vår kompetens ligger på var och en av oss.

Innovationsförmåga, initiativförmåga och ansvar är viktiga saker för oss. Vi uppmuntrar våra medarbetare i deras arbete och erbjuder goda möjligheter till professionell utveckling. Välkommen till vårt gäng!

Mångsidiga karriärvägar för unga läkare

I Soite har du möjlighet att genomföra studerandepraktik och även genomföra praktiken för medicinsk licentiatexamen för amanuenser.

Vi har skapat ett tutorläkarsystem för unga läkare och fungerande konsultationsmöjligheter. Vi tar hänsyn till varje läkares livssituation och preferenser och kan garantera stöd från en särskilt utsedd senior kollega.

Munhälsovården

Soites munhälsovårdsområde omfattar tandvårdskliniker i Karleby stad, Kronoby, Lestijoki ådal och Perho ådal. Munhälsovården erbjuder sina tjänster till hela befolkningen i området enligt individuella behov. Tandvärksjouren är belägen på Mellersta Österbottens centralsjukhus i lokalerna hos polikliniken för tand- och munsjukdomar.

Polikliniken för mun- och tandsjukdomar vårdar patienter med sjukdomar i mun- och käkområdet, medfödda avvikelser i området kring käkarna eller ansiktet eller olyckor. Du uppsöker vård med läkarremiss.

Tandreglering, mun- och käkkirurgi, parodontologi och utprovning av tandproteser utförs på polikliniken. Patienter med mun- och tandsjukdomar vårdas i allmänhet på poliklinikerna i tandläkarnas mottagningsrum. Tandkirurgiska ingrepp görs i ingreppsrummet på polikliniken. Ingrepp för mun- och tandsjukdomar som kräver anestesi görs på anestesi- och kirurgienheten.

Vi satsar på inskolning och medarbetarnas välbefinnande

Varje ny medarbetare inskolas i sitt nya jobb. Vi säkerställer en bra inskolning med en personlig inskolningsplan och en utsedd ansvarsperson för inskolningen. Under inskolningen vägleds nya anställda av erfarna medarbetare. Inskolningen av nya anställda stöds också av webbaserad inskolning.

Vi värdesätter personalens välbefinnande och personalen uppmuntras att delta i interna, regionala och externa utbildningar för att behålla och förbättra sin kompetens. Samtidigt som personalens kunnande utvecklas säkerställs en hög kvalitet på den service som kunden får. Kompetens ökar också trivseln på jobbet, vilket vi lägger särskild vikt vid.

Soite är med i andelsbolaget för norra Finlands specialuptagningsområde, Tervia, som ger läkare möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete inom sin egen specialitet på norra Finlands sjukhus. 20 % av arbetsinsatsen kan tillskrivas Tervia.

Soite som arbetsgivare

Vi värdesätter personalens välbefinnande och personalen uppmuntras att delta i interna, regionala och externa utbildningar för att behålla och förbättra sin kompetens. Samtidigt som personalens kunnande utvecklas säkerställs en hög kvalitet på den service som kunden får. Kompetens ökar också trivseln på jobbet, vilket vi lägger särskild vikt vid.

Vi värdesätter personalens välbefinnande och personalen uppmuntras att delta i interna, regionala och externa utbildningar för att behålla och förbättra sin kompetens. Samtidigt som personalens kunnande utvecklas säkerställs en hög kvalitet på den service som kunden får. Kompetens ökar också trivseln på jobbet, vilket vi lägger särskild vikt vid.

Välkommen att bli skötare hos oss!

Öppna vikariat för skötare

Vi söker sjukskötare, barnmorskor och närvårdare till jul- och nyårsvikariat till Soites olika enheter. Arbetet är vanligtvis treskiftsarbete och inleds enligt kontrakt. Arbete finns i hela landskapet i flera enheter. Verksamhetsmiljöer omfattar t.ex. både specialiserad sjukvård och primärvårdens bäddavdelningar, äldrevårdens enheter, hemtjänst och enheter för vård av personer med utvecklingsstörning. För närvårdarvikariat tar vi emot närvårdare samt barnmorske-, sjukskötar- och sjukskötarstuderande som nått gränsen på 90 studiepoäng.

Vårdstuderande, kom även ihåg möjligheten till arbetspaktitk

Inlärningsmiljöerna är mångsidiga och består av följande verksamhetsområden: hälso- och sjukvård, vård och omsorg, tjänster för familjer och omsorg om personer med utvecklingsstörning och funktionshinderservice, samt stödtjänster. Inom Soite vill vi förbättra kvaliteten på undervisning och handledning under praktikperioder. För detta ändamål samlar vi in studeranderespons från praktikperioder, så att vi kan garantera studerande en bra och lärorik praktikplats.

Soite som arbetsgivare

Yrkeskunnig personal som trivs med sitt arbete är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet. Soite erbjuder sina anställda en säker arbetsplats och goda möjligheter att utveckla sin egen kompetens. Omkring 3 800 yrkesverksamma från olika områden arbetar i Soite. I Soite råder en anda av rent spel och raka rör, vi har förtroende för och respekterar medarbetarna. 79,7 % av de som år 2024 svarade på Soites enkät om välbefinnande i arbetet skulle rekommendera Soite som arbetsgivare.

Kom och jobba i vårt kunniga och engagerade team på Soites socialvård. Vi behöver socialarbetare och socialhandledare för olika uppgifter inom socialarbetet på olika orter i Soiteområdet.

Vi värdesätter personalens välbefinnande och personalen uppmuntras att delta i interna, regionala och externa utbildningar för att behålla och förbättra sin kompetens. Samtidigt som personalens kunnande utvecklas säkerställs en hög kvalitet på den service som kunden får. Kompetens ökar också trivseln på jobbet, vilket vi lägger särskild vikt vid.

Välkommen till oss som yrkesperson inom socialvården.

Kom med i ett multiprofessionellt team

I Soites barnskydd arbetar vi enligt den systemiska teammodellen på ett multiprofessionellt sätt, vilket möjliggör ett nära arbete nära barnet och dess familj. Systemiskt teamarbete skapar en ram för att arbeta med familjer och barn, och detta stödjer ett smidigt samarbete mellan anställda och kunder, samordning av tjänster, ökad professionalism och delning av sakkunskap. Utöver teamledare och socialarbetare har alla team kuratorer, en koordinator och en familjeterapeut. Ett uppmuntrande och stödjande team minskar arbetsbördan.

Kom du också med i vårt team!

Karriärberättelser

Arbetstagare i Soite berättar om sitt arbete i Soite:

Soites bostäder för personalen

Soite hyr ut bostäder som är belägna på Sjukhusbacken till Soites anställda för kortvarigt boende.

Bostäderna är 38 till antalet, och av dessa är 8 enrummare och resten tvårummare. Dessutom finns det några bostäder bestående av enskilda rum med gemensamt kök och badrum. Bostäderna är 17,9 m² – 44 m² stora. En del av hyresbostäderna är möblerade och en del inte. Om man vill, kan man hyra bord, säng och stol till en icke möblerad bostad. Bostäderna har kylskåp och spis, och två av tvårummarna har dessutom diskmaskin.

Om du behöver en hyresbostad, kontakta: soite.asunnot@soite.fi

Patienthotell för tillfällig övernattning

Soite hyr dessutom ut rum på patienthotellet för övernattning enstaka nätter. Patienthotellet är i första hand avsett för patienter och deras anhöriga, men om det finns lediga rum, kan också en person som tillfälligt arbetar i Soite övernatta på patienthotellet.

Rekreationsmöjligheter

Kompetensen ökar också trivseln i arbetet, vilket vi fäster speciellt stor vikt vid. För personalen ordnas bland annat olika rekreationsmöjligheter. I välfärdsområdet fungerar en aktiv personalförening som erbjuder fritidssysselsättning och evenemang av olika slag. Medlemmarna kan bland annat hyra föreningens fritidsbostäder samt få rabatt på olika motionshobbyer och evenemang.

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus arbetar cirka 1 100 yrkesutbildade personer inom patientvård och i olika stödtjänster. Den största personalgruppen vid sjukhuset är vårdpersonalen som består av cirka 820 personer. På centralsjukhuset arbetar 128 läkare och inom stödtjänster ungefär 140 personer. Dessutom har vi ett stort antal läkar- och vårdstuderande på arbetspraktik vid vårt sjukhus.

Innovativt tänkande, självständighet och ansvarsfullhet är viktiga för oss. Vi uppmuntrar våra anställda i arbetet och erbjuder dem goda möjligheter till utveckling i arbetet. Välkommen med!

Innovativt tänkande, självständighet och ansvarsfullhet är viktiga för oss. Vi uppmuntrar våra anställda i arbetet och erbjuder dem goda möjligheter till utveckling i arbetet. Välkommen med!

Soite är med i andelslaget Tervia som grundats av Norra Finlands specialupptagningsområde. Andelslaget ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin specialitet på sjukhusen i Norra Finland. Av arbetsinsatsen kan 20 % bestå av arbete för Tervia.

Introduktionsutbildning

Varje ny arbetstagare får introduktion i sitt nya arbete. Vi försäkrar oss om en god introduktion med hjälp av en introduktionsplan och genom att utse en ansvarsperson för introduktionen. Under introduktionen får den nyanställda handledning av erfarna kollegor. Som stöd i introduktionen av en ny anställd har vi en webbaserad introduktionsutbildning.

I Soite används en webbkurs för introduktion som innehåller ett omfattande informationspaket för en nyanställd. Kursen består av flera delar som du kan göra i din egen takt och i vilken ordning som helst.

Inloggningsuppgifterna för webbkursen får du av din chef när du ingår avtalet om anställningsförhållandet.

Materialet i introduktionskursen är indelat i fyra helheter:

  1. Välkommen 
  2. Anställningsförhållande
  3. Säkerhet
  4. Organisationen

För verksamheten ansvarar

Heidi Gleviczky

Resursschef

Telefon: +358 40 014 5525

Ta en titt också på dessa