Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Instagram

Du kan ta en titt på vardagen i Soites enheter via Instagram

Du hittar Soites enheter genom att söka med soite_.

I Soite arbetar cirka 4 000 personer från olika yrkesgrupper.

Soite värdesätter personalens välmående. Vi uppmuntrar personalen att delta i intern, regional och utomstående utbildning för att upprätthålla och förbättra kompetensen. Samtidigt som personalens kompetens utvecklas, försäkrar man sig om att klienterna får service av hög kvalitet.

Karriärberättelser

Arbetstagare i Soite berättar om sitt arbete i Soite:

Rekreationsmöjligheter

Kompetensen ökar också trivseln i arbetet, vilket vi fäster speciellt stor vikt vid. För personalen ordnas bland annat olika rekreationsmöjligheter. I välfärdsområdet fungerar en aktiv personalförening som erbjuder fritidssysselsättning och evenemang av olika slag. Medlemmarna kan bland annat hyra föreningens fritidsbostäder samt få rabatt på olika motionshobbyer och evenemang.

Mellersta Österbottens centralsjukhus

Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus arbetar cirka 1 100 yrkesutbildade personer inom patientvård och i olika stödtjänster. Den största personalgruppen vid sjukhuset är vårdpersonalen som består av cirka 820 personer. Vid centralsjukhuset arbetar 128 läkare och inom stödtjänster ungefär 140 personer. Dessutom har vi ett stort antal läkar- och vårdstuderande på arbetspraktik vid vårt sjukhus.

Innovativt tänkande, självständighet och ansvarsfullhet är viktiga för oss. Vi uppmuntrar våra anställda i arbetet och erbjuder dem goda möjligheter till utveckling i arbetet. Välkommen med!

Innovativt tänkande, självständighet och ansvarsfullhet är viktiga för oss. Vi uppmuntrar våra anställda i arbetet och erbjuder dem goda möjligheter till utveckling i arbetet. Välkommen med!

Soite är med i andelslaget Tervia som grundats av Norra Finlands specialupptagningsområde. Andelslaget ger läkare möjlighet att göra meningsfullt arbete inom sin specialitet på sjukhusen i Norra Finland. Av arbetsinsatsen kan 20 % bestå av arbete för Tervia.

Introduktionsutbildning

Introduktionsplan och genom att utse en ansvarsperson för introduktionen. Under introduktionen får den nyanställda handledning av erfarna kollegor. Som stöd i introduktionen av en ny anställd har vi en webbaserad introduktionsutbildning.

I Soite används en elektronisk webbkurs för introduktion som innehåller ett omfattande informationspaket för en nyanställd. Kursen består av flera delar som du kan göra i din egen takt och i vilken ordning som helst.

Inloggningsuppgifterna för webbkursen får du av din chef när du ingår avtalet om anställningsförhållandet.

Materialet i introduktionskursen är indelat i fyra helheter:

  1. Välkommen 
  2. Anställningsförhållande
  3. Säkerhet
  4. Organisationen

För verksamheten ansvarar

Heidi Gleviczky

Resursschef

Telefon: +358 40 014 5525