Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelutarpeen arvioinnin kotikäynti tarjotaan Soiten alueella kotonaan asuville 65 vuotta täyttäneille henkilöille. Kotikäynnit ovat asiakkaille ilmaisia ja perustuvat vapaaehtoisuuteen. Kotikäynnin tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään ja tarjota ikäihmisille tietoa saatavilla olevista palveluista. Lääkärintodistusta pyyntöön ei tarvita; soitto palveluohjaajalle riittää.

Palvelutarpeen arvioinnin kotikäynnin perusteena on aina jokin kiireellinen tai kiireetön mieltä huolestuttava asia. Tarve palvelutarpeen arviointiin saattaa liittyä terveydentilaan, asumisturvallisuuteen, muistin tai toimintakyvyn heikkenemiseen tai muuhun kotona asumiseen liittyvään asiaan.

Palveluohjaajat sopivat saamansa yhteydenoton perusteella ajan asiakkaalle ilmaiseen kotikäyntiin. Asiakkaan kotona tehtävissä palvelutarpeen arvioinneissa painottuvat toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivien riskitekijöiden kartoittaminen. Riskitekijöitä ovat muun muassa terveydentilan epävakaus, runsas lääkitys tai heikko ravitsemustila.

Kotikäynnin aikana tehdään asiakkaan kanssa myös asumisturvallisuusselvitys ja kartoitetaan mahdollisten etuisuuksien tai esimerkiksi apuvälineiden mahdollinen tarve. Arvioinnit suoritetaan keskustellen ja havainnoiden ja testaamalla. Kerättyä tietoa hyödynnetään asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä asiakkaan kanssa laaditaan kuntoutumista edistävä ja ylläpitävä hoito- ja palvelusuunnitelma. Palveluohjaaja toimii sellaisen kotona asuvan ikääntyneen henkilön vastuuhenkilönä, joka ei vielä ole muiden palveluiden piirissä.

Soiten asiakasohjauksessa ja avopalveluissa käytetään RAI-tietojärjestelmää ikääntyneiden kuntoutumista edistävien palveluiden suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Palveluntarpeen arviointikotikäynti tarjotaan Soiten alueella kotona asuville 65 vuotta täyttäneille henkilöille.

Toiminnasta vastaavat

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5478

Katso myös nämä