Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Hembesök för att bedöma servicebehov erbjuds hemmaboende personer i Soites område som fyllt 65 år. Hembesöken är avgiftsfria för klienter och baserar sig på frivillighet. Syftet med hembesök är att stödja hemmaboendet så länge som möjligt och erbjuda hemmaboende äldre dessutom information om den service som finns till buds. Det behövs inget läkarintyg för begäran om ett hembesök, utan det räcker med att man ringer en servicehandledare.

Hembesöket för bedömning av servicebehov baserar sig alltid på antingen något brådskande eller något icke-brådskande som man är oroad över. Det kan vara fråga om hälsotillståndet, tryggheten i att bo hemma eller nedsatt minne. Det kan också vara fråga om funktionsförmågan eller något annat som har att göra med att bo hemma.

När en servicehandledare kontaktats kommer hen överens om ett avgiftsfritt besök hos klienten. Under bedömningen av servicebehovet som sker i klientens hem betonas kartläggning av riskfaktorer som förebådar nedsatt funktionsförmåga. Sådana riskfaktorer är bland annat ett instabilt hälsotillstånd, riklig medicinering och ett svagt nutritionstillstånd.

Under hembesöket görs det också i samarbete med klienten en utredning om tryggheten i att bo hemma. Det görs också en kartläggning av det eventuella behovet av bidrag eller behovet av till exempel hjälpmedel. Bedömningarna görs med hjälp av tester, genom diskussion och observationer. Den information som fåtts utnyttjas när klientens servicebehov bedöms.

Under ett hembesök som görs för att bedöma servicebehovet utarbetas det en vård- och serviceplan tillsammans med klienten. Syftet med planen är att främja rehabiliteringen och bevara funktionsförmågan. En servicehandledare fungerar som ansvarsperson för sådana hemmaboende äldre som ännu inte får någon annan service.

Soites klienthandledning och öppenvårdstjänster använder datasystemet RAI vid planering, bedömning och utveckling av service som främjar rehabilitering av äldre.

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Ett hembesök för att bedöma servicebehovet erbjuds personer som fyllt 65 år och bor i Soites område.

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa