Siirry sisältöön

Ikääntyneiden palveluneuvonta tarjoaa ikääntyneille asukkaille tietoa, ohjausta ja neuvontaa sekä opastusta varhaisen tuen palveluista ja kotiin saatavista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat kotona asumista tukevat palvelut. Palveluohjaaja antaa arkielämään liittyvää ohjausta ja neuvontaa matalan kynnyksen periaatteella.

Palveluohjaaja ei kuitenkaan varaa aikoja lääkärille tai hoitajalle, ei anna laboratoriotuloksia asiakkaalle tai vastaa akuutteihin terveydenhuollon kysymyksiin.

Asiakas- ja palveluohjaus tarjoaa matalan kynnyksen neuvoa, ohjausta ja tietoa ikääntyneiden palveluista tai vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat turvallista kotona asumista. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikääntyneiden hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Ikääntyneellä asiakkaalla on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soitessa käytössään entistäkin sujuvammat ohjaus- ja neuvontapalvelut, joihin asiakas voi hakeutua itse eli:

  • omatoimisesti itselle sopivaan aikaan käytettävät digipalvelut DigiSoitessa (esim. verkkosivut, itsearvioinnit, sähköiset viestipalvelut sekä nettiajanvaraus)
  • asiakaspalvelu puhelimitse sekä
  • alueelliset palvelupisteet (Omais- ja perhehoitokeskukset)

Yhteydenotto

Ikääntyneiden palveluneuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse, sähköisesti Omahoito-viestillä (ei-kiireellisissä asioissa) tai pyörähtää oman alueen neuvontapisteessä.

Akuuteissa tilanteissa tulee ottaa yhteyttä Soiten sosiaalipäivystykseen tai soittaa hätänumeroon 112.

Asiointi toisen henkilön puolesta Soitessa on mahdollista tekemällä valtuutus asioiden hoitamista varten. Valtuutuksista saa lisätietoa Toisen puolesta asiointi -sivulta.

Alueelliset omais- ja perhehoitokeskusten yhteystiedot löydät Asiakasohjaus ja avopalvelut -sivulta.

Omahoito-viesti neuvontapalveluun

Voit ottaa yhteyttä ikääntyneiden palveluneuvontaan sähköisesti DigiSoiten Omahoito-palvelun viesti-toiminnolla. Omahoito-viesti on turvallinen tapa viestiä ammattilaisen kanssa joustavasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omahoidon viestit palvelua ei ole tarkoitettu kiireellisten tai akuuttien asioiden hoitoon.

Tunnistautuminen Omahoito-palveluun tapahtuu Suomi.fi verkkopalvelun kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Hanna Saarinen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5457