Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sotainvalidit voivat hakea korvauksia muun muassa asunnon muutostöistä, kotihoidosta, sairaanhoidosta ja matkakuluista. Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa. Sotainvalidien korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla Valtiokonttorista. Palveluiden korvattavuus riippuu vamman vakavuudesta eli haitta-asteesta. Sotainvalidien hoitopalvelut koskevat vähintään 20 %:n sotainvalidia.

Korvattavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ovat muun muassa:

  • kotipalvelut: kodinhoitoapu ja tukipalvelut (kuten ateria-, siivous-, kylvetys-vaatehuolto-, kuljetus- ja saattajapalvelut, sosiaalisen kanssakäymisen palvelut ja ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta)
  • omaishoidon tuki
  • Palveluasumisessa asuvan sotainvalidin ei tarvitse maksaa vuokraa tai muita asumiskustannuksia
  • kuntouttava lyhytaikainen laitoshoito
  • pitkäaikainen laitoshoito
  • apuvälineet
  • päiväkeskustoiminta (edistää invalidin kotona selviytymistä, voi sisältyä mm. pyykinpesua, viriketoimintaa yms.)

Kaikki mainitut palvelut ovat invalideille maksuttomia eivätkä edellytä tulojen selvitystä.

Ateriapalvelut

Sotainvalidien ateriapalvelu voidaan järjestää esimerkiksi tilaamalla ruoat kotiin tai lounas- ja ruokasetelillä.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5478

Katso myös nämä