Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Krigsinvalider kan ansöka om ersättning för bland annat ändringsarbeten i bostad, för hemvård, sjukvård och resekostnader. Tjänster beviljas enligt behovsprövning. Krigsinvalidernas ersättningar betalas från Statskontoret enligt militärskadelagstiftningen. Ersättningsbarheten beror på hur allvarlig skadan är dvs. på invaliditetsgraden. Krigsinvalidernas vårdtjänster gäller krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 20 %.

Till de social- och hälsovårdstjänster som ersätts hör bland annat:

  • hemtjänster: hjälp med skötseln av hemmet och stödtjänster. Stödtjänster kan vara måltidservice, städning, badhjälp, klädvård, färd- och ledsagartjänster, tjänster för socialt umgänge och dagcenterverksamhet.
  • stöd för närståendevård
  • en krigsinvalid som bor på serviceboende behöver inte betala hyra eller andra boendekostnader
  • kortvarig institutionsvård i rehabiliteringssyfte
  • långvarig institutionsvård
  • hjälpmedel
  • dagcenterverksamhet (främjar invalidens möjligheter att klara sig hemma, kan innefatta bl.a. tvätt av kläder, stimulerande verksamhet osv.)

Alla ovannämnda tjänster är kostnadsfria för krigsinvalider och det krävs inte redogörelse över inkomster.

Måltidstjänster

Krigsinvalidernas måltidstjänst kan ordnas till exempel genom att beställa mat hem eller med en lunchsedel eller måltidskupong.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Merja Mäki

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5478

Ta en titt också på dessa