Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Neuvolapsykologi tekee 3-6-vuotiaille lapsille kehitystasoarvioita ja -tutkimuksia, joiden tarkoituksena on havaita lapsen pulmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestää tarvittavaa tukea ennen koulun aloitusta. Tällaisia pulmia voivat olla muun muassa:

  • Lapsen on vaikea keskittyä tai hän on hyvin vilkas.
  • Lapsi ei tunnu oppivan asioita kuten muut samanikäiset.
  • Lapsen käyttäytyminen eroaa huomattavasti samanikäisistä.

Asiakastyö sisältää myös vanhempien neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi neuvolapsykologi tekee yhteistyötä muiden alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä parissa työskentelevien tahojen kanssa ja osallistuu lapsen kuntoutuksen suunnitteluun.

Mikäli vanhemmat tarvitsevat tukea ensisijaisesti vanhemmuudessa tai lapsen tunne-elämän ja käyttäytymisen vaikeuksissa, toivotaan vanhempien ottavan yhteyttä perheneuvolaan.

Neuvolapsykologin vastaanotolle tarvitaan lähete esimerkiksi neuvolasta, lääkäriltä tai eri kuntoutustahoilta (puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit).

Neuvolapsykologipalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Päivi Häggblom

Vastuualuejohtaja, johtava psykologi

Matkapuhelin: +358 44 723 2362

Katso myös nämä