Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Rådgivningspsykologen gör utvecklingsbedömningar och -undersökningar för barn i åldern 3-6 år med syftet att upptäcka utmaningar barnet har i ett så tidigt skede som möjligt och ordna behövligt stöd innan skolan börjar. Problem kan vara till exempel:

  • Barnet har koncentrationssvårigheter eller är överaktivt.
  • Barnet verkar inte lära sig saker på samma sätt som andra barn i samma ålder.
  • Barnets beteende avviker påtagligt från beteendet hos andra barn i samma ålder.

Till klientarbetet hör också rådgivning och handledning till föräldrarna. Rådgivningspsykologen samarbetar dessutom med övriga aktörer som arbetar med barn under skolåldern och deras familjer. Hen deltar också i planeringen av rehabilitering som gäller barn.

Om föräldrarna behöver i första hand stöd för föräldraskapet eller i problem som gäller ett barns känsloliv och beteende, bör de kontakta familjerådgivningen.

För att få komma till rådgivningspsykologens mottagning behövs remiss från t.ex. rådgivningen, en läkare eller rehabiliteringsaktör (tal-, ergo- eller fysioterapeut).

Rådgivningspsykologtjänsterna är konfidentiella och avgiftsfria.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Päivi Häggblom

Ansvarsområdeschef, ledande psykolog

Mobiltelefon: +358 44 723 2362

Ta en titt också på dessa