Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää ja tukea opiskelijoiden koulunkäyntiä, oppimista, hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Yhteistyötä tehdään opiskelijan sekä opiskelijan perheen ja muiden läheisten ja verkostojen kanssa. Opiskeluhuollon koulupsykologit ja koulukuraattorit ohjaavat opiskelijoita tarvittaviin palveluihin.

Koulupsykologit antavat konsultaatiota ja toteuttavat interventioita sekä arviointeja mm. tunne-elämän ja minäkuvan haasteissa, yleisissä mielenterveyden pulmissa, akuuteissa elämänkriiseissä sekä oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä vaikeuksissa.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntiä, hyvinvointia sekä sosiaalisia valmiuksia. Tapaamiset voivat liittyä mm. sosiaalisiin suhteisiin sekä elämän- ja arjenhallinnan asioihin.

Opiskeluhuollon palvelut on tarkoitettu kaikille hyvinvointialueen oppilaille ja opiskelijoille. Oppilaat ja opiskelijat voivat tavata koulukuraattoreita ja koulupsykologeja koulunsa tai oppilaitoksensa tiloissa tai välittömässä läheisyydessä koulupäivän aikana.

Oppilaat, opiskelijat ja vanhemmat voivat olla suoraan yhteydessä koulukuraattoreihin ja koulupsykologeihin Wilman kautta tai puhelimitse.

Koulukuraattorin ja koulupsykologin palvelut ovat maksuttomia.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Johanna Puumala

Vastuualuejohtaja, johtava koulupsykologi

Matkapuhelin: +358 40 806 5352

Carola Holmbäck-Puskala

Johtava koulukuraattori

Matkapuhelin: +358 50 430 3370

Katso myös nämä