Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Målet med elevvård är att främja och stödja de studerandes skolgång, inlärning och välbefinnande samt sociala och psykiska färdigheter. Samarbete görs med den studerande och med den studerandes familj samt andra närstående och nätverk. Elevvårdens skolpsykologer och skolkuratorer hänvisar de studerande till de tjänster de behöver.

Skolpsykologerna ger konsultationshjälp och genomför interventioner och bedömningar till exempel när en studerande har utmaningar med känslolivet eller självbilden, allmänna problem med mentala hälsan, en akut livskris eller svårigheter med inlärning och studier.

Skolkuratorer stöder elevers och studerandes skolgång, välbefinnande och sociala färdigheter. Mötena kan till exempel gälla sociala relationer och kontroll över livet och vardagen.

Elevårdens tjänster är avsedda för alla elever och studerande i välfärdsområdet. Elever och studerande kan träffa skolkuratorer och skolpsykologer under en skoldag i sin skolas eller läroinrättnings lokaler eller i omedelbar närhet av dem.

Elever, studerande och föräldrar kan kontakta skolkuratorer och skolpsykologer via Wilma eller per telefon.

De tjänster skolkuratorerna och skolpsykologerna erbjuder är avgiftsfria.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Johanna Puumala

Ansvarsområdeschef, ledande skolpsykolog

Mobiltelefon: +358 40 806 5352

Carola Holmbäck-Puskala

Ledande skolkurator

Mobiltelefon: +358 50 430 3370

Ta en titt också på dessa