Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapsiperheiden kotipalvelun keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen taitoja.

Kotipalvelua annetaan sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Perheen kanssa yhdessä suunnitellaan ja määritellään kotipalvelun tarve perhekohtaisesti. Kotipalvelua tarjotaan tilapäisenä tai pidempikestoisena palveluna.

Kotipalvelu toimii parhaimmillaan tehokkaana ennaltaehkäisevän työn muotona.

Perusteita kotipalvelun myöntämiselle

 1. Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 2. Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas
 3. Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 4. Vanhemman uupumus
 5. Vaikea elämäntilanne
 6. Äkilliset elämänmuutokset
 7. Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 8. Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 9. Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 10. Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 11. Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 12. Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa

 1. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 2. Pelkkään siivoukseen
 3. Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 4. Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 5. Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Lapsiperheiden kotipalvelu tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden perhettä tukevien ammattilaisten kanssa. Toiminta perustuu luottamuksellisuuteen ja hyvään yhteistyöhön asiakkaan, työntekijän ja muiden asiakasta auttavien tahojen kanssa.

Ekavauva-palvelu

Ensimmäistä lastaan odottaville on tarjolla Ekavauva-palvelu, joka sisältää kolme maksutonta perhetyöntekijän käyntiä: yksi käynti ennen vauvan syntymää ja kaksi käyntiä vauvan syntymän jälkeen (kolmen kuukauden sisällä). Kotikäyntien tarkoituksena on tiedottaa lapsiperheiden palveluista ja opastaa käytännön vauvan hoitoon liittyvissä asioissa. Lisätietoja saat oman alueesi lapsiperheiden kotipalvelusta.

Näin haet kotipalvelua

Voit hakea kotipalvelua digitaalisesti DigiSoiten Omapalvelun kautta:

Omapalvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmenteen käyttöä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa kotipalveluhakemuksen ja lähettää sen asuinkuntasi kotipalvelun myöntämisestä vastaavalle työntekijälle. Jokilaaksoissa voit ottaa myös suoraan yhteyttä kotipalvelun työntekijöihin, joiden avulla hakemus saadaan vireille.

Tietoa kotipalvelumaksuista löydät Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnastosta.

Lisätietoa

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Perusteita kotipalvelun myöntämiselle

 • Perheessä on alle 18-vuotiaita lapsia
 • Lapsen vanhempi on vammainen tai pitkäaikaissairas
 • Vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
 • Vanhemman uupumus
 • Vaikea elämäntilanne
 • Äkilliset elämänmuutokset
 • Lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
 • Perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
 • Perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
 • Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen muutostilanteessa
 • Syrjäytymisvaarassa olevien perheiden tukeminen ja ohjaus
 • Lapsen vamma ja pitkäaikainen sairaus

Kotipalvelua ei myönnetä seuraavissa tapauksissa

 • Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon, jos vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • Pelkkään siivoukseen
 • Pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
 • Kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
 • Henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen

Toiminnasta vastaavat

Anita Pöyhönen

Palveluesimies

Puhelin: +358 44 780 9650

Arja Seppälä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 730 7985

Katso myös nämä