Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det centrala målet för hemservice för barnfamiljer är att stärka familjens egna resurser. Detta sker genom att familjen ges handledning i barn- och hemvård samt genom att stärka vardagsfärdigheter.

Hemservice ges på grund av sjukdom, förlossning, handikapp eller av någon annan motsvarande orsak som försämrar funktionsförmågan. Hemservice ges också på basis av en exceptionell familje- eller livssituation. Tillsammans med familjen planerar och utreder man behovet av hemservice separat i fråga om varje familj. Hemservice erbjuds som tillfällig eller långvarigare service.

Hemservicen är som bäst en effektiv förebyggande arbetsform.

Grunder för beviljande av hemservice

 1. I familjen finns minderåriga barn
 2. Barnets förälder har en funktionsnedsättning eller har en långvarig sjukdom
 3. En förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris
 4. En förälder är utmattad
 5. En svår livssituation
 6. Plötsliga förändringar i livet
 7. Handledning gällande barnens vård och uppfostran
 8. Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner
 9. Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation
 10. Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation
 11. Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning
 12. Ett barns funktionsnedsättning och långvariga sjukdom

Hemservice beviljas inte i följande fall 

 1. För vården av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn
 2. Enbart för städning
 3. Långvarig, daglig vård av ett barn
 4. På grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer
 5. Vid behov av personlig assistans

Hemservicen för barnfamiljer samarbetar vid behov med andra yrkesutbildade som stöder familjen. Verksamheten baserar sig på förtrolighet och ett gott samarbete mellan klienten, hemservicen och övriga hjälpande aktörer.

Första barnet-service

För dem som väntar sitt första barn erbjuds Första barnet-service i vilken det ingår tre avgiftsfria besök av en familjearbetare: ett besök före barnets födelse och två besök efter barnets födelse (inom tre månader). Syftet med hembesöken är att informera om service för barnfamiljer och att ge praktisk handledning i frågor som rör babyvård. Du kan få mer information från hemtjänsterna för barnfamiljer i ditt område.

Så ansöker du om hemservice

Du kan ansöka om hemservice digitalt via DigiSoites Omapalvelu-tjänst:

Användningen av Omapalvelu förutsätter identifiering med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Alternativt kan du fylla i ansökningen om hemservice och printa ut den. Skicka den till personen som ansvarar för beviljande av hemservice i din kommun. I ådalarna kan du också kontakta hemservicens anställda direkt och med hjälp av dem anhängiggöra din ansökning.

 Information om avgifterna för hemservice hittar du på sidan Soites klient- och patientavgifter.

Mer information

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Grunder för beviljande av hemservice

 • I familjen finns minderåriga barn
 • Barnets förälder har en funktionsnedsättning eller har en långvarig sjukdom
 • En förälder har insjuknat plötsligt eller familjen har drabbats av någon annan kris
 • En förälder är utmattad
 • En svår livssituation
 • Plötsliga förändringar i livet
 • Handledning gällande barnens vård och uppfostran
 • Kontroll över och stärkande av familjens vardagsrutiner
 • Stöd för familjens egen funktionsförmåga i en förändringssituation
 • Stöd för förälderns och barnets kommunikation i en förändringssituation
 • Stöd och handledning för familjer som löper risk för utslagning
 • Ett barns funktionsnedsättning och långvariga sjukdom

Hemservice beviljas inte i följande fall

 • För vården av ett barn som insjuknat plötsligt om föräldern har rätt att stanna hemma och sköta sitt barn
 • Enbart för städning
 • Långvarig, daglig vård av ett barn
 • På grund av distansarbete hemma, studier eller hobbyer
 • Vid behov av personlig assistans

För verksamheten ansvarar

Anita Pöyhönen

Serviceförman

Telefon: +358 44 780 9650

Arja Seppälä

Tf ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 44 730 7985

Ta en titt också på dessa