Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona.

Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan.

Perhehoito on myös hyvä vaihtoehto hoidon järjestämiseen omaishoitajan vapaapäivien ajaksi tai sairaalahoidon jälkeen kuntoutumiseen.

Haemme jatkuvasti uusia kiertäviä perhehoitajia ja perhekoteja.

Hakeutuminen perhehoidon asiakkaaksi

Perhehoidosta kiinnostunut voi ottaa yhteyttä oman alueensa perhehoidosta vastaaviin. Vastuutyöntekijät arvioivat perhehoidon tarpeen ja sopivuuden. Jos asiakkaan katsotaan hyötyvän perhehoidosta, etsitään hänelle tarpeisiin sopiva perhehoitaja tai perhekoti.

Hakemuslomakkeet löytyvät verkkosivuiltamme:

Perhehoidon asiakkaan maksut on määritelty Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnastossa. Perhehoidon käytännöt ja kriteerit on määritelty perhehoidon toimintaohjeessa.

Liitteet

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Toiminnasta vastaavat

Anne Wennman

Palveluohjaaja

Puhelin: +358 44 730 7927

Heidi Lindqvist

Vastuualuejohtaja / Palveluesimies

Puhelin: +358 40 806 5958

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706

Lena Pietilä

Vastuualuejohtaja, Palveluesimies

Puhelin: +358 44 780 9828