Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Familjevård kan vara långvarig, kortvarig eller ske en del av dygnet. Kortvarig familjevård kan också genomföras hemma hos klienten.

Målet med familjevård är att ge personen som är i familjevård möjlighet till hemlik vård och nära mänskliga relationer samt att främja hens grundtrygghet och sociala relationer.

Familjevård är också ett bra alternativ när vård behöver ordnas under en närståendevårdares ledighet eller under rehabilitering efter sjukhusvård.

Vi söker kontinuerligt nya ambulerande familjevårdare och familjehem.

Om att bli klient inom familjevård

Den som är intresserad av familjevård kan kontakta de som är ansvariga för familjevården i det egna området. De ansvariga arbetstagarna bedömer behovet av familjevård och dess lämplighet. Om klienten bedöms ha nytta av familjevård, söker man en familjevårdare eller ett familjehem som svarar mot hens behov.

Ansökningsblanketterna finns på vår webbplats:

Familjevårdens klientavgifter har fastställts i Soites prislista över klient- och patientavgifter. Familjevårdens praxis och kriterier har fastställts i familjevårdens instruktion.

Bilagor

Uträttande av ärenden per telefon

Information om tjänsten

Den som är intresserad av familjevård kan kontakta de som är ansvariga för familjevården i det egna området. De ansvariga arbetstagarna bedömer behovet av familjevård och dess lämplighet. Om klienten bedöms ha nytta av familjevård, söker man en familjevårdare eller ett familjehem som svarar mot hens behov.

För verksamheten ansvarar

Anne Wennman

Servicehandledare

Telefon: +358 44 730 7927

Heidi Lindqvist

Ansvarsområdeschef/serviceförman

Telefon: +358 40 806 5958

Veronica Joskitt

Serviceområdeschef

Telefon: +358 50 555 0706

Lena Pietilä

Ansvarsområdeschef, serviceförman

Telefon: +358 44 780 9828

Hanna Saarinen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 806 5457

Ta en titt också på dessa