Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Puhelinasiointi

Sosiaalipäivystykseen voit soittaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • äkillisissä ja odottamattomissa kriisitilanteissa, joihin tarvitaan kiireellisesti apua
  • kun sinulla on huoli lapsesta ja haluat tehdä lastensuojeluilmoituksen
  • perheväkivaltatilanteissa
  • alaikäisten päihteidenkäytön ja rikollisuuteen liittyvissä tilanteissa
  • akuuttitilanteissa, joissa ikäihminen/vammainen ei pärjää yksin kotona
  • muissa sosiaalisen hädän tilanteissa, jotka vaativat kiireellistä apua

Ilmoita huolesi (sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto)

Ilmoita huolesi -toimintojen kautta voit ilmaista huolen lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Huoli välittyy sähköisen järjestelmän kautta suoraan Soiten sosiaalipäivystykseen. Kun olet ilmoittanut huolesi, siirtyy hoidon- ja avuntarpeen arviointi sosiaalihuollon viranomaisten vastuulle.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä, jos sinulla on herännyt huoli lapsen hyvinvoinnista. Huolta voi herättää esimerkiksi lapsen tai nuoren hoitoon ja kasvatukseen liittyvät vaikeudet, perheen päihteiden käyttö tai väkivalta. 

Huolen herätessä voi ilmoituksen tehdä myös muista kuin lapsista. Huoli aikuisesta voi syntyä esimerkiksi silloin, kun ihminen näyttää kykenemättömältä huolehtimaan itsestään ja turvallisuudestaan.

Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta, eli myös yksityishenkilöt voivat tehdä yhteydenoton.

Viranomainen voi asiakkaan suostumuksella tai yhdessä asiakkaan kanssa tehdä yhteydenoton sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen. Jos viranomaisella ei ole suostumusta, tehdään ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tai lastensuojeluilmoitus.

Kiireellisissä tilanteissa soita sosiaalipäivystykseen.

Tietoa palvelusta

Sinun tulee ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, kun tarvitset esimerkiksi lastensuojeluun, perhekriiseihin, perheväkivaltaan, elämänhallintaan, mielenterveyteen tai päihteisiin liittyvää kiireellistä apua. Sosiaalipäivystystä järjestetään ympärivuorokautisesti.

Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Toiminnasta vastaavat

Magdalena Snellman

Vastuualuejohtaja / johtava sosiaalityöntekijä

Matkapuhelin: +358 40 804 3980

Marja Paananen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 488 2847

Katso myös nämä