Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Uträttande av ärenden per telefon

Du kan ringa socialjouren till exempel i följande ärenden:

  • i brådskande och oväntade krissituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp
  • när du är oroad för ett barn och vill göra en barnskyddsanmälan
  • i familjevåldssituationer
  • i situationer förknippade med minderåriga personers rusmedelsbruk och brottslighet
  • i akuta situationer där en äldre person/handikappad inte klarar sig ensam hemma
  • i andra sociala nödsituationer vid vilka man behöver brådskande hjälp

Anmäl din oro (kontakt enligt socialvårdslagen)

Med hjälp av funktionen Anmäl din oro kan du anmäla din oro. Oron kan gälla ett barn, en äldre person eller någon annan kommuninvånare. Meddelandet förmedlas via det digitala systemet direkt till Soites socialjour. När du har anmält din oro, har socialvården ansvar för bedömningen av vård- och hjälpbehovet. 

Du kan göra en barnskyddsanmälan om du oroar dig över ett barns välbefinnande. Oron kan t.ex. gälla svårigheter med vård och uppfostran av ett barn eller en ung person, rusmedelsanvändning eller våld.

En anmälan kan göras också om andra personer än barn om man blir oroad. Oro över en vuxen person kan uppstå t.ex. när hen inte verkar kunna sköta om sig själv och sin säkerhet. 

Vem som helst kan ta kontakt om hen är oroad över en annan persons livssituation, dvs. även privatpersoner kan ta kontakt.

En myndighetsperson kan med en klients medgivande eller tillsammans med en klient kontakta den ansvariga myndigheten inom socialvården. Om myndigheten inte har klientens medgivande, görs anmälan om behov av socialvård eller en barnskyddsanmälan.

I brådskande situationer ring socialjouren.

Information om tjänsten

Du ska kontakta socialjouren när du behöver brådskande hjälp med till exempel barnskydd, familjekriser, familjevåld, livskompetens, psykisk hälsa eller rusmedel. Socialjour ordnas dygnet runt.

Socialjouren samarbetar med hälso- och sjukvårdens jour, räddningsväsendet, polisen, nödcentralen och andra myndigheter.

För verksamheten ansvarar

Magdalena Snellman

Ansvarsområdeschef/ledande socialarbetare

Mobiltelefon: +358 40 804 3980

Marja Paananen

Serviceområdeschef

Telefon: +358 40 488 2847

Ta en titt också på dessa