Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Saattohoito

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen potilaan viimeisille kuukausille tai elinviikoille. Saattohoitoon siirtyminen edellyttää keskustelua hoidon sisällöstä ja tavoitteista sekä saattohoitosuunnitelman laatimista. Saattohoitosuunnitelman tekee hoitava lääkäri yhdessä potilaan, hänen omaistensa ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Hoidon tavoitteena ei ole enää parantaa potilaan sairautta, vaan oireettomuus sekä jäljellä olevan elämän mahdollisimman hyvä laatu.

Hyvä saattohoito kuuluu kaikille. Saattohoitoa voidaan toteuttaa kotona omaisten, kotihoidon ja kotisairaalan avulla tai vuodeosastohoitona sairaalassa.

Elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan palveluasumisessa asiakkaan toivetta kuunnellen saattohoidon periaattein.

Hyvä saattohoito kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa ja läheisten merkitystä.

Elämän loppuvaiheen hoito palveluasumisessa ja kotihoidossa

Kotihoidossa on mahdollisuus kotisaattohoitoon. Kotihoito toimii elämän loppuvaiheen hoidossa yhteistyössä palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään. Tutussa ja turvallisessa kotiympäristössä elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan yhteistyössä asiakkaan sekä omaisten tai läheisten kanssa sovitun hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Tarvittaessa myös yöpartion palvelut on käytettävissä.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Kuolevan hoidon eli saattohoidon tarkoitus on auttaa vakavasti ja parantumattomasti sairasta potilasta elämään mahdollisimman hyvää elämää loppuun asti. Saattohoitoon siirrytään, kun kuolemaan johtavaa sairautta ei voida parantaa ja kuolema on näköpiirissä lähipäivien, -viikkojen tai -kuukausien aikana. Saattohoitoon kuuluu kivunlievitys ja muu tarpeellinen hoito, vaikka itse sairautta ei enää yritetä parantaa. Kuolevan ja hänen läheistensä kaikinpuolinen tukeminen on olennainen osa saattohoitoa.

Terveydenhuollon henkilöstön on aina keskusteltava saattohoitoon siirtymisestä potilaan kanssa, tarvittaessa useita kertoja. Jos potilas itse ei pysty ilmaisemaan näkemystään hoidosta, keskustelu käydään hänen läheistensä kanssa. Saattohoitopäätökseen voidaan kirjata mahdollisuuksien mukaan potilaan omat toiveet hänen haluamastaan hoidosta. Siihen voi kuulua esimerkiksi päätös kieltäytyä elvytyksestä. Saattohoitoon ei kuulu aktiivinen kuolemaan auttaminen.

Saattohoitoa annetaan sairaaloissa ja muissa laitoksissa sekä erillisissä saattohoitokodeissa. Saattohoitoa voidaan antaa myös potilaan omassa kodissa, jolloin se yleensä toteutetaan yhteistyössä hoitohenkilökunnan ja potilaan läheisten kesken.

Toiminnasta vastaavat

Disa Penttilä

Hanketyöntekijä

Marita Hakala

Valvontapäällikkö

Puhelin: +358 40 804 3810

Marjo Heikkinen

Sairaanhoitaja

Puhelin: +358 40 488 2910

Frida Slotte

Sairaanhoitaja

Puhelin: +358 40 804 3557

Matkapuhelin: +358 40 804 3557

Katso myös nämä