Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede är en del av den palliativa vården och ges under patientens sista levnadsmånader eller levnadsveckor. En övergång till vård i livets slutskede förutsätter diskussion om innehållet i och målen för vården. Dessutom krävs att det görs upp en plan för vården. Planen för vården i livets slutskede görs upp av den vårdande läkaren tillsammans med patienten, hens anhöriga och den personal som deltar i vården. Vårdens mål är inte längre att bota patientens sjukdom, utan symptomfrihet och en så god livskvalitet som möjligt.

Alla har rätt till god vård i livets slutskede. Vården kan ges hemma med hjälp av anhöriga, hemvården och hemsjukhuset eller på vårdavdelning vid sjukhuset.

Inom serviceboendet ges vård i livets slutskede enligt klientens önskemål enligt principerna för vården i livets slutskede.

Vid god vård i livets slutskede respekterar man patientens självbestämmanderätt, människovärde och de anhörigas betydelse.

Vård i livets slutskede inom serviceboendet och i hemvården

Det är möjligt att ge vård i livets slutskede hemma inom hemvården. Hemvården samarbetar då med palliativa polikliniken och hemsjukhuset. Målet är att hjälpa patienten att klara sig hemma så länge som möjligt. I den bekanta och trygga hemmiljön ges vården i livets slutskede som samarbete. Vården baserar sig på en vård- och serviceplan man kommit överens om med klienten och hens anhöriga eller närstående. Vid behov kan man även använda nattpatrullens tjänster.

För verksamheten ansvarar

Disa Penttilä

Avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 652 4607

Marita Hakala

Ansvarsområdeschef

Telefon: +358 40 804 3810

Marjo Heikkinen

Sjukskötare

Telefon: +358 40 488 2910

Frida Slotte

Sjukskötare

Telefon: +358 40 804 3557

Mobiltelefon: +358 40 804 3557

Ta en titt också på dessa