Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Geriatrinen poliklinikka ja muistihoitajat

Geriatrian poliklinikalla muistihoitaja tekee muistitutkimukset ja yhteistyössä geriatrin kanssa huolehtii lähetteet laboratorioon sekä pään kuvantamiseen. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon onnistumista sekä tekee muistitestejä ja antaa tukea ja apua sekä yksilöllistä ohjausta myös omaisille.

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos muistin toiminnassa on muutoksia, jotka haittaavat arkielämää tai huolestuttavat itseä tai lähipiiriä, jos tarvitsee ohjausta ja neuvontaa tai on lähete muistitutkimuksiin. Muistihoitajan tavoitteena on potilaan tukeminen ja ohjaus oman terveytensä edistämisessä ja säilyttämisessä.

Geriatri tekee diagnoosin tutkimusten jälkeen sekä asiakkaan kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoittamisen.

Muistikoordinaattori

Soitessa toimii muistikoordinaattori, joka palvelee kotona asuvia asiakkaita muistisairausdiagnoosin jälkeen. Muistikoordinaattori tekee kotikäyntejä asiakkaiden luokse ja antaa neuvontaa puhelimitse.

Muistikoordinaattorin tehtävänä on tukea ja neuvoa muistisairauden eri vaiheissa asiakkaan ja hänen perhettään, antaa tietoa sairaudesta, lisätä omaisen voimavaroja, tuoda ammatillista näkökulmaa usein haasteellisiinkin arjen tilanteisiin. Kotikäynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita, pyritään löytämään asiakkaalle tarpeelliset tukimahdollisuudet ja ohjataan palveluissa sairauden eri vaiheissa.

Muistikoordinaattori on yksi linkki muistisairaan hoito- ja palveluketjussa ja on tiiviissä yhteistyössä muistihoitajien, muistitiimin ja geriatrien kanssa.

Muistikoordinaattorille voi soittaa kaikissa muistisairauteen liittyvissä asioissa. Erillistä puhelinaikaa ei ole, mutta jos numerosta ei vastata, soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Muistitiimi

Muistitiimin toiminta on tarkoitettu niille kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole varsinaisten kotihoidon palveluiden piirissä.

Muistitiimin palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka jo sairastavat muistisairautta tai joiden kohdalla on herännyt huoli muistisairaudesta. Muistitiimin toiminta on tarkoitettu myös niille asiakkaille, joilla mahdollisesti jo on kevyitä kotona asumiseen liittyviä tukipalveluita.

Asiakkaan, omaisen tai hoitohenkilön yhteydenoton jälkeen muistitiimin työntekijä sopii ajan asiakkaalle ilmaiselle kotikäynnille. Tapaamisen aikana tehdään alkukartoitus, tietyt tutkimukset ja selvitetään asiakkaan perustiedot.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdään kuntouttava jatkohoitosuunnitelma, joka mahdollisesti sisältää neljän viikon kotona tapahtuvan arviointijakson.

Omaisten ja läheisten tukeminen ja opastaminen on erittäin tärkeä osa muistitiimin työtä.

Soita ja ota rohkeasti yhteyttä!

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Muistihoitajan vastaanotot toimivat vain ajanvarauksella.
Muistikoordinaattorille ei tarvitse lähetettä ja koordinaattorille voi soittaa kaikissa muistisairauteen liittyvissä asioissa.

Toiminnasta vastaavat

Jukka Kivistö

Osastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2031

Marita Hakala

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 44 780 9653