Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Geriatrinen poliklinikka ja muistihoitajat

Muistihoitajaan voi ottaa yhteyttä, jos muistin toiminnassa on muutoksia, jotka haittaavat arkielämää tai huolestuttavat itseä tai lähipiiriä, jos tarvitsee ohjausta ja neuvontaa tai on lähete muistitutkimuksiin. Muistihoitajan tavoitteena on asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen terveyden edistämisessä ja säilyttämisessä.

Geriatrian poliklinikalla muistihoitaja tekee muistitutkimukset ja yhteistyössä geriatrin kanssa huolehtii lähetteet laboratorioon sekä pään kuvantamiseen. Vastaanotolla tai kotikäynnillä muistihoitaja arvioi potilaan terveydentilaa ja hoidon onnistumista sekä tekee muistitestejä ja antaa tukea ja apua sekä yksilöllistä ohjausta myös omaisille.

Geriatri tekee asiakkaan kokonaisvaltaisen terveydentilan kartoittamisen sekä diagnoosin tutkimusten jälkeen.

Muistikoordinaattori

Soitessa toimii muistikoordinaattori, joka palvelee kotona asuvia muistisairausdiagnoosin saaneita. Muistikoordinaattori tekee kotikäyntejä asiakkaiden luokse ja antaa neuvontaa puhelimitse.

Muistikoordinaattorin tehtävänä on:

  • tukea ja neuvoa asiakasta ja omaisia muistisairauden eri vaiheissa.
  • antaa tietoa sairaudesta.
  • lisätä omaisten voimavaroja.
  • tuoda ammatillista näkökulmaa usein haasteellisiinkin arjen tilanteisiin.

Kotikäynnillä arvioidaan yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa tuen tarpeita, pyritään löytämään asiakkaalle tarpeelliset tukimahdollisuudet ja ohjataan palveluissa sairauden eri vaiheissa.

Muistikoordinaattori on yksi linkki muistisairaan hoito- ja palveluketjussa ja on tiiviissä yhteistyössä muistihoitajien, muistitiimin ja geriatrien kanssa.

Muistikoordinaattorille voi soittaa kaikissa muistisairauteen liittyvissä asioissa. Erillistä puhelinaikaa ei ole, mutta jos numerosta ei vastata, soitetaan takaisin saman päivän aikana.

Muistitiimi

Muistitiimin toiminta on tarkoitettu niille kotona asuville ikäihmisille, jotka eivät vielä ole varsinaisten kotihoidon palveluiden piirissä.

Muistitiimin palveluiden piiriin kuuluvat asiakkaat, jotka jo sairastavat muistisairautta tai joiden kohdalla on herännyt huoli muistisairaudesta. Muistitiimin toiminta on tarkoitettu myös niille asiakkaille, joilla mahdollisesti jo on kevyitä kotona asumiseen liittyviä tukipalveluita.

Asiakkaan, omaisen tai hoitohenkilön yhteydenoton jälkeen muistitiimin työntekijä sopii ajan ilmaiselle kotikäynnille. Tapaamisen aikana tehdään alkukartoitus, tietyt tutkimukset ja selvitetään asiakkaan perustiedot.

Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdään kuntouttava jatkohoitosuunnitelma, joka mahdollisesti sisältää neljän viikon kotona tapahtuvan arviointijakson.

Omaisten ja läheisten tukeminen ja opastaminen on erittäin tärkeä osa muistitiimin työtä.

Soita ja ota rohkeasti yhteyttä!

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Jukka Kivistö

Osastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2031

Ulla Siironen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 3265

Katso myös nämä