Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Psykiatrian osasto 15

Aikuispsykiatrian osastolla 15 hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja/tai psyykkisiä sairauksia. Osastohoito soveltuu vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon silloin, kun avohoidon keinot eivät riitä.  Yksilöllinen hoito on potilaan tarpeista lähtevää ja avohoitopainotteista. Osasto auttaa ja tukee potilaiden lisäksi myös heidän läheisiään.

Osasto jakautuu yksiköihin 15/A ja 15/B ja 15/C

  • 15/A keskittyy psykiatriseen kuntoutukseen ja elämänhallinnan oppimiseen. Hoidon aiheena voivat olla psykoosisairauden oireet ja sairauteen liittyvä toimintakyvyn lasku.
  • 15/B toimii psykiatrisena vastaanotto-osastona. Toiminta keskittyy akuutin sairausvaiheen hoidon tarpeen arviointiin, tutkimukseen, hoitoon sekä kuntoutustarpeen kartoitukseen.
  • 15/C toimii psykiatrisena mielialaosastona. Osasto keskittyy mielialahäiriöiden hoitamiseen, arviointiin ja tutkimukseen.

Hoidosta pyritään aina sopimaan potilaan ja hänen omaistensa kanssa kunnioittaen potilaan itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta. Osa potilaista tarvitsee sairauteensa tahdostaan riippumatonta hoitoa. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitojaksot ovat lyhyitä kriisihoitojaksoja, tarkkailujaksoja ja tutkimusjaksoja. Hoito jatkuu osastohoidon jälkeen avohuollon yksikössä potilaan kotipaikkakunnalla.

Psykiatrian osasto 15 tuottaa psykiatrisia vuodeosastopalveluita Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle (Soite) ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) eteläiselle alueelle. Osaston toimintaa tukevat ympärivuorokautisesti päivystävä psykiatri ja psykiatrinen sairaanhoitaja.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Aikuispsykiatrian osastolla 15 hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja/tai psyykkisiä sairauksia. Osastohoito soveltuu vaikeiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon silloin, kun avohoidon keinot eivät riitä.

Toiminnasta vastaavat

Sakari Ruisaho

Vastuualuejohtaja/Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4066

Nina Wikström

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 44 723 2306

Katso myös nämä