Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Psykiatriska avdelningen 15

På vuxenpsykiatriska avdelningen 15 vårdas vuxna som genomgår livskriser, har problem med sin psykiska hälsa och/eller psykiska sjukdomar. Vård på avdelning lämpar sig för behandling av svåra psykiska störningar när öppenvården inte räcker till. Den individuella vården utgår från patientens behov och är öppenvårdsinriktad. Avdelningen hjälper och stöder förutom patienter också deras närstående.

Avdelningen består av enheterna 15/A och 15/B samt 15/C

  • 15/A har fokus på psykiatrisk rehabilitering och att lära sig livshantering. Behandlingen kan gälla symtom på psykossjukdomar och nedsatt funktionsförmåga som en sjukdom orsakar.
  • 15/B fungerar som en psykiatrisk mottagningsavdelning. Verksamheten är fokuserad på bedömning av vårdbehovet i en akut sjukdomsfas och på undersökning, behandling och kartläggning av rehabiliteringsbehovet.
  • 15/C fungerar som en affektiv avdelning inom psykiatrin. Avdelningen har fokus på behandling, bedömning och undersökning av psykiska störningar.

Målet är alltid att komma överens om vården med patienten och patientens anhöriga med respekt för patientens självbestämmanderätt och självständighet. En del patienter behöver dock vård som är oberoende av deras vilja. Vården planeras alltid individuellt.

Vårdperioderna är korta kris-, övervaknings- och undersökningsperioder. Efter avdelningsvård fortsätter vården vid en enhet inom öppenvården på patientens hemort.

Psykiatriska avdelningen 15 producerar psykiatriska vårdavdelningstjänster för Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite och för den södra delen av Norra Österbottens välfärdsområde Pohde. Verksamheten på avdelningen stödjas av att en psykiater och en psykiatrisk sjukskötare har jour dygnet runt.

För verksamheten ansvarar

Sakari Ruisaho

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4066

Nina Wikström

Serviceområdeschef

Telefon: +358 44 723 2306

Ta en titt också på dessa