Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopoliklinikan toiminta keskittyy nuoren tilanteen arviointiin ja hoidon suunnitteluun. Hoitosopimukset tehdään yhdessä nuoren ja vanhempien kanssa.

Poliklinikan hoitomuotoja ovat yksilöterapia sekä perhe- ja verkostokeskeinen työskentely. Poliklinikka tarjoaa myös neuvontaa ja konsultaatioita. Toiminta on luottamuksellista ja henkilökunta on vaitiolovelvollinen.

Kenelle?

Nuorisopoliklinikalle voi hakeutua Keski-Pohjanmaalla asuva 13-18-vuotias nuori muun muassa seuraavista syistä:

 • ahdistuneisuus
 • jännittäminen
 • erilaiset pelot
 • univaikeudet
 • masentuneisuus
 • itsetuhoisuus
 • syömishäiriö
 • vaikea psyykkinen kriisitilanne

Nuorisopsykiatrian avohoito toimii lähetteettömästi. Erikoissairaanhoidon arviointi tapahtuu yhteistyössä kouluterveydenhuollon, oppilashuollon ja muiden perustason yhteistyökumppaneiden kanssa. Nuori ja vanhemmat ovat siis ensin yhteydessä esimerkiksi kouluterveydenhoitajaan tai kuraattoriin.

Syömishäiriötiimi Verso

Syömishäiriötiimi Verso on osa nuorisopoliklinikkaa ja siellä toimii moni ammatillinen työryhmä. Tiimissä hoidetaan nuoria ja aikuisia, joilla on todettu syömishäiriö.

Nuorisopsykiatrian osasto 17

Nuoriso-osasto 17 palvelee 13-17-vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Osastolla toimitaan perhe- ja verkostokeskeisesti. Osaston kodinomaisessa ympäristössä toteutetaan yhteisöhoidon periaatteita. Suljettu osasto on 10-paikkainen.

Osastolle hakeudutaan lähetteellä. Ennen hoidon alkua suositellaan tutustumiskäyntiä.

Osastohoitoa tarvitaan:

 • kun nuori on vakavassa kriisissä
 • tutkimusjaksoksi nuoren oireilun tai elämäntilanteen selvittelyä varten
 • hoitojaksoksi mikäli avohoidon palvelut eivät ole riittävä tuki nuorella

Ongelmia voivat olla mm.

 • nuoruusiän kasvuun ja kehitykseen liittyvät vaikeudet
 • psykoottinen oireilu, eristäytyminen
 • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia
 • ongelmat perheessä ja vaikeudet ihmissuhteissa
 • kouluvaikeudet
 • käytöshäiriöt
 • masentuneisuus
 • itsetuhoisuus
 • pelot, ahdistuneisuus
 • pakko-oireet
 • syömishäiriöt

Hoidon sisältö

 • osastohoito voi toteutua lyhyenä kriisihoitona, tutkimusjaksona, pidempänä hoitojaksona, intervalli- tai päiväsairaanhoitona.
 • jokaiselle nuorelle laaditaan oma tutkimus- ja hoitosuunnitelma yhdessä nuoren ja hänen vanhempiensa kanssa
 • nuorella on omahoitaja, jonka kanssa hän voi keskustella asioistaan
 • hoitoon kuuluvat lääkärin tutkimukset ja tarvittaessa psykologin testaukset sekä sosiaalityöntekijän palvelu
 • perheen kanssa pidetään yhteisneuvotteluita
 • osaston yhteisöhoito sisältää ryhmäkeskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä
 • sairaalassa on peruskouluikäisille oma sairaalakoulu
 • lääkehoitoa käytetään tarvittaessa muun hoidon tukena
 • nuori voi käydä lomilla sopimuksen mukaan
 • henkilökunta on vaitiolovelvollinen

Osastoyhteisömme periaatteita

 • yksilöllisyys
 • toistemme kunnioittaminen
 • hyvät käytöstavat
 • rehellisyys
 • vastuullisuus

Maksut

Alle 18-vuotiailta peritään hoitopäivämaksu seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Tiina Lerbacka

Apulaisosastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 44 723 2357

Jaakko Kosonen

Vastuualuejohtaja / Osastonhoitaja

Puhelin: +358 40 653 4064

Nico Jäväjä

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 653 4077

Tuija Luoma

Apulaisosastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 653 4062

Katso myös nämä