Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ungdomspsykiatriska polikliniken

Den centrala uppgiften på ungdomspsykiatriska avdelningen är att bedöma den unga personens situation och att planera vården. Vårdavtalen ingås tillsammans med den unga personen och föräldrarna.

Vårdformerna på polikliniken är individuell terapi och ett familje- och närverkscentrerat arbetssätt. Polikliniken erbjuder också rådgivning och konsultationer. Verksamheten är konfidentiellt och personalen har tystnadsplikt.

För vem?

Till ungdomspolikliniken kan ungdomar i Mellersta Österbotten i åldern 13-18 år söka sig av t.ex. följande orsaker:

 • ångest
 • nervositet
 • olika rädslor
 • sömnsvårigheter
 • depression
 • självdestruktivitet
 • ätstörning
 • svår psykisk krissituation

Ungdomspsykiatriska öppenvården fungerar utan remiss. Bedömningen inom specialsjukvården görs i samarbete med skolhälsovården, elevvården och andra samarbetspartners på grundnivå. Den unga och föräldrarna kontaktar alltså först till exempel en skolhälsovårdare eller kurator.

Ätstörningsteamet Verso

Ätstörningsteamet Verso hör till ungdomspolikliniken och är ett yrkesövergripande arbetsteam. Teamet vårdar ungdomar och vuxna som har en ätstörningsdiagnos.

Ungdomspsykiatriska avdelningen 17

Ungdomsavdelningen 17 betjänar 13-17-åriga ungdomar och deras familjer. På avdelningen arbetar man familje- och nätverkscentrerat. I avdelningens hemlika miljö genomförs principerna för samhällsvård. Den slutna avdelningen har tio vårdplatser.

Man kommer till avdelningen med remiss. Det rekommenderas att klienten besöker avdelningen för att bekanta sig med den innan vården inleds.

Avdelningsvård behövs

 • när den unga personen upplever en svår kris
 • som undersökningsperiod för att utreda den unga personens symtom eller livssituation
 • som undersökningsperiod när öppenvårdens tjänster inte erbjuder ett tillräckligt stöd för den unga personen

Det kan till exempel vara fråga om

 • svårigheter med uppväxten och utvecklingen
 • psykotiska symtom, isolering
 • att den unga blir fast i hemmet utan framtidsplaner
 • problem i familjen och problem med mänskliga relationer
 • problem i skolan
 • beteendestörningar
 • depression
 • självdestruktivitet
 • rädslor, ångest
 • tvångsmässiga symtom
 • ätstörningar

Innehållet i vården

 • vid avdelningsvård kan det vara fråga om kort krisvård, en undersökningsperiod, en längre vårdperiod, intervall- eller dagsjukvård
 • för varje ung person utarbetas en egen undersöknings- och vårdplan tillsammans med den unga personen och föräldrarna
 • den unga personen har en egen vårdare som hen kan diskutera sina ärenden med
 • till vården hör läkarundersökningar och vid behov psykologiska tester samt socialarbetarens tjänster
 • det hålls möten med familjen
 • det terapeutiska samhället på avdelningen innebär diskussioner i grupp samt funktionella metoder
 • vid sjukhuset finns en egen sjukhusskola för barn i grundskoleåldern
 • läkemedel används vid behov som stöd för den övriga vården
 • den unga personen kan ha permission enligt överenskommelse
 • personalen har tystnadsplikt

Det terapeutiska samhällets principer på avdelningen

 • individualitet
 • respekt för varandra
 • gott uppförande
 • ärlighet
 • ansvarskänsla

Avgifter

Av personer under 18 år debiteras vårdavgift för sju vårddagar per kalenderår.

Uträttande av ärenden per telefon

För verksamheten ansvarar

Tiina Lerbacka

Bitr.avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 44 723 2357

Jaakko Kosonen

Ansvarsområdeschef/avdelningsskötare

Telefon: +358 40 653 4064

Nico Jäväjä

Tf serviceområdeschef

Telefon: +358 40 653 4077

Tuija Luoma

Biträdande avdelningsskötare

Mobiltelefon: +358 40 653 4062

Ta en titt också på dessa