Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Yhteydenotto Omaolo-palvelun kautta

Omaolo-palvelun oirearviot antavat käyttäjälle hänen oireisiinsa sopivan ja lääketieteelliseen tutkimustietoon perustuvan arvion hoidon tarpeesta. Käyttäjä voi itse päättää lähetetäänkö oirearvio eteenpäin ammattilaiselle. Jos oirearvio välitetään eteenpäin, ottaa Soiten ammattilainen digitaalisesti yhteyttä Omaolon käyttäjään.

Soiten suun terveydenhuollon ammattilaiset käsittelevät oirearvioita arkisin klo 8-15. Näin asiakas pääsee kätevästi avun piiriin ja terveydenhuollon ammattilaisilla on jo alustavaa tietoa vaivasta.

Omaolo on tarkoitettu yli 15-vuotiaille Suomessa vakituisesti asuville ja julkisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin oikeutetuille asukkaille.

Aikuisten ajanvaraus

Aikuisten vastaanottoajat varataan puhelimitse toimipisteen ajanvarausnumerosta.

Ajanvarauksessa selvitetään haastattelun perusteella asiakkaan yhteydenoton syy, arvioidaan hoidon tarve ja kiireellisyys sekä ohjataan tarpeen mukaiseen hoitoon hammaslääkärin, suuhygienistin tai oikojahammaslääkärin vastaanotolle.

Kiireettömissä asioissa voit jättää takaisinsoittopyynnön, niin soitamme sinulle takaisin saman päivän aikana.

Ajanvaraus lapselle

Alle kouluikäisille (1, 3 ja 5 v.) varataan tarkastusaika suuhygienistin tai hammashoitajan vastaanotolle DigiSoiten Omahoito-palvelun nettiajanvarauksen kautta. Välivuositarkastukset toteutetaan sovitusti yksilöllisen tarpeen mukaan. Myös siirrot ja peruutukset voi tehdä netin kautta DigiSoitessa.

Tekstiviestimuistutus ajanvarauksesta lähetetään automaattisesti kaikille kolme vuorokautta ennen hoitoaikaa, mikäli sitä ei ole kielletty erikseen. Voit käydä päivittämässä oman puhelinnumerosi järjestelmään DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta. Mahdollinen tekstiviestimuistutuksen poisjäänti ei poista peruuttamattoman ajanvarauksen maksua.

Suun terveydenhuollossa on käytössä nettipohjainen DigiSoiten Omahoito-palvelu, joka sisältää:

 • Hammashoitajan sähköinen ajanvaraus 1 ja 3 vuotta täyttäneille
 • Suuhygienistin sähköinen ajanvaraus 5 vuotta täyttäneille
 • Pääsääntöisesti kaikkien varattujen aikojen peruutus- ja siirto
 • Digitaalinen eEsitieto-lomake (täytetään ennen suun terveystarkastukseen tuloa)

Arkipäivän kiireellinen hammashoito

Kiireellistä ensiapua vaativat esimerkiksi:
– äkillinen kova kipu, joka häiritsee yöunta ja johon särkylääke ei enää auta
– verenvuoto, jota ei kotikonstein saa loppumaan
– voimakas turvotus, johon liittyy hengitys- ja nielemisvaikeuksia tai korkea kuume
– pysyvän hampaan irtoaminen tapaturmaisesti
– tuore hampaiden tai suun tapaturma, johon liittyy hengitys-, nielemis- tai suun avaamisvaikeuksia.

Kiireellistä ensiapua eivät vaadi:
– useita päiviä jatkuneet lievät tai vähän haittaavat oireet
– lohkeamat, paikan tai nastahampaan irtoaminen
– hammasproteesin rikkoontuminen.

Huomioitavaa:
Täytä eEsitieto-lomake DigiSoiten Omahoito-palvelussa ennen vastaanotolle tuloa:

Kaikkia 18 vuotta täyttäneitä potilaita laskutetaan terveyskeskusmaksujen mukaisesti, samoin ulkopaikkakuntalaisia.

Yli 18-vuotiailta peruuttamattomasta vastaanottoajasta peritään maksu.

Ajan siirto tai peruutus

Vastaanottoajan perumisen tai siirron voi tehdä:

 • soittamalla
 • netissä DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta
 • sähköpostitse osoitteeseen: hammashuolto(at)soite.fi
 • tekstiviestillä jokilaaksoissa

Ajan peruutus tulee tehdä 24 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Yli 18-vuotiailta perimme käyttämättä jätetystä ajanvarauksesta asetuksen mukaisen maksun.

Digitaalinen siirto- ja peruutuspalvelu ei koske seuraavia ajanvarauksia:

 • koululaisen määräaikaistarkastus
 • oikomishoito
 • kirurgian ajanvaraukset
 • ilokaasuhoidon ajanvaraukset

Näiden aikojen siirto tai peruutus tulee tehdä puhelimitse.

Ilmoittautuminen vastaanotolla

Vastaanotolle tullessasi ilmoittaudu itseilmoittautumispisteellä käyttäen Kela- tai ajokortin viivakoodia tai näppäilemällä henkilötunnuksesi.

Suun terveysneuvonta lasta odottaville perheille

Lasta odottavien perheiden suun terveysneuvonta toteutetaan Soitessa videovälitteisesti DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta.

Perheet varaavat itse ajan suun terveysneuvontaan DigiSoiten Omahoito-palvelusta. Soite ei lähetä tästä erillistä muistutusta.

Tunnistautuminen Omahoito-palveluun tapahtuu Suomi.fi verkkopalvelun kautta. Tunnistautumiseen tarvitset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.

Koska kyseessä on kiireetön hoito, voi aika mennä useamman kuukauden päähän. Ajan voi varata vapaalle ajalle riippumatta siitä, missä suuhygienistin tai hammashoitajan toimipiste sijaitsee.

Etävastaanotolle voi liittyä viisi minuuttia ennen vastaanoton alkua. Etävastaanotolle liitytään kirjautumalla Omahoito-palveluun, mistä pääsee liittymään videovastaanotolle. Puhelimella etävastaanotolle liityttäessä tarvitaan Lifecare-video-sovellus, joka on ladattavissa sovelluskaupasta.

Neuvolaikäisen suunterveys

Perusta hyvälle elinikäiselle suun terveydelle luodaan jo varhaislapsuudessa. Vanhempien kiinnostus omasta ja lapsen suun hoidosta on ensiarvoisen tärkeää.

Pienestä pitäen lapsi on hyvä totuttaa terveellisiin ruokailutottumuksiin. Huomioidaan päivittäinen säännöllinen ateriarytmi, vältetään napostelua, käytetään janojuomana vettä.

Lasta on hyvä neuvoa ja ohjata päivittäisessä suunhoidossa mm. huolehtimalla hampaiden harjauksesta kaksi kertaa päivässä. 

Kaikki neuvolaikäisten (1-6v.) lasten hammashoitoajat varataan netistä DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta. Omahoito-palvelussa voi tehdä myös varatun ajan siirron ja peruutuksen. Mikäli et voi käyttää nettiajanvarausta, voit varata hoitoajan oman hammashoitolasi numerosta.

Neuvolaikäisen lapsen suun terveystarkastuksiin varataan aika hammashoitajan tai suuhygienistin vastaanotolle myös netistä DigiSoiten Omahoito-palvelun kautta.

Varaa lapsellesi ensimmäinen suun terveystarkastusaika 1 vuoden iässä. Seuraavat ajat varataan 3- ja 5-vuotiaina. Mikäli lapsesi ei ole käynyt 1-vuotiaana suun terveystarkastuksessa, varaa hänelle aika mahdollisimman pian.

Huomioitavaa:
Täytä eEsitieto-lomake lapsen terveydentilasta DigiSoiten Omahoito-palvelussa ennen suun terveystarkastukseen saapumista.

Seuraavien ikävuosien karttuessa vanhemmat/ huoltajat varaavat hoitoajan lapselle vastaanottokäynnillä sovitun yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti aina kuuteen ikävuoteen saakka.

Kutsuväliin vaikuttavat lapsen suun ja hampaiden terveys, yleisterveys sekä kotihoitotottumukset.

Lapsi kutsutaan hammaslääkärin vastaanotolle määräaikaistarkastukseen ensimmäistä kertaa koulun aloittamisen aikaan, pääsääntöisesti kesällä.

Perheen muuttaessa paikkakunnalle, vanhempien tulee huolehtia lapsen suunhoidon jatkuvuudesta varaamalla hänelle hoitoaika omasta hammashoitolasta.

Koululaisten ja opiskelijoiden suunterveys

Kouluiässä luodaan perusta elinikäiselle suun terveydelle. Suun ja hampaiden terveydenhoitopalvelut ovat osa oppilaan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Yhteistyö kodin, koulun ja hammashoitolan välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 3., 5. ja 8. luokan aikana tai yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan.

Koululaiset kutsutaan suun terveystarkastukseen 1., 3., 5 ja 8. luokan aikana. Vastaanottoaika lähetetään kirjeitse suoraan kotiin oppilaan nimellä.

Hoitokäynnit jakautuvat perushammaslääkärille, suuhygienistille tai oikomishoidon hammaslääkärille.

Määrävuositarkastusten lisäksi koululaiset voidaan kutsua hammashoitoon yksilöllisen hoitosuunnitelman perusteella.

Toivomme vanhemman/ huoltajan osallistuvan lapsen hammashoitokäynneille.

Koululaisten hampaistoa koskeva oikomishoidon seulontatutkimus tehdään kaikille oppilaille viimeistään kolmannella luokalla erikoishammaslääkärin vastaanotolla, mikäli purentaa ei ole aiemmin arvioitu. Kutsu tutkimukseen lähetetään kotiin.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluville palvelut järjestetään samoilla periaatteilla kuin muillekin kaupungin asukkaille (lukio ja muut ammattiin valmistavat koulut). Opiskelijalla on asetuksen mukaan mahdollisuus käydä suun terveystarkastuksessa kerran opiskeluaikana. Mahdolliset jatkohoidot määritellään yksilöllisesti hoidontarpeen arvion mukaan.

Suosittelemme ajan varaamista ensimmäisen vuosikurssin aikana, mahdollisten jatkohoitojen loppuun saattamiseksi. 

Alueen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden suun terveydenhuollosta vastaa YTHS.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Suun terveydenhuollon palveluihin sisältyvät suun terveyden edistäminen ja terveystarkastukset sekä suun sairauksien tutkimus, ehkäisy ja hoito. Suun terveydenhuolto toimii yhteistyössä muun terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa.

Toiminnasta vastaavat

Martti Lilja

Palvelualuejohtaja, johtava ylihammaslääkäri

Matkapuhelin: +358 44 730 7678

Leila Hagqvist

Vastuualuejohtaja / Tk-hammaslääkäri

Matkapuhelin: +358 40 806 5759

Sähköposti: leila.hagqvist@soite.fi

Marita Silvander

Vastuualuejohtaja hammas-ja suusair. sekä päivystys /Osastonhoitaja suun th Kokkola

Puhelin: +358 44 730 7642

Paula Varila

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 5200

Verkkoasiointi

Katso myös nämä