Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Neuvolaikäisten terveystarkastukset

Neuvolaikäisten terveystarkastuksien keskeisiä tehtäviä ovat lapsen terveydentilan, kasvun ja kokonaiskehityksen seuraaminen sekä koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen ja tukeminen. Neuvolatarkastukset järjestetään lapsen iän mukaan terveydenhoitajalle ja neuvolalääkärille.

Terveystarkastuksissa selvitetään lapsen ikävaiheen sekä yksilöllisen tarpeen mukaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Käynneillä lapselle annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet.

Koko perhe on tervetullut neuvolakäynnille. Tarkastuksen lisäksi neuvolassa vahvistetaan vanhempien voimavaroja lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteensa hoitamisessa.

KäyntikertaLapsen ikä
1.2-3 vk
2.2 kk
3.3 kk
4.5 kk
5.10 kk
6.12 kk
7.1,5 v
8.2 v
9.3 v
10.4 v
11.5 v
12.6 v

Neuvolalääkärin tarkastuksissa ovat paikalla lääkäri ja terveydenhoitaja.

Laajassa terveystarkastuksessa terveydenhoitaja ja lääkäri arvioivat lapsen terveyttä ja koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyy huoltajien haastattelu ja koko perheen hyvinvoinnin selvittäminen. Laajoihin terveystarkastuksiin sisältyy myös varhaiskasvatuksen arvio lapsesta niiden lasten osalta, jotka ovat päivähoidossa.

Tarkastuksen lopuksi tehdään yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa arvio lapsen terveydentilasta ja mahdollisesta jatkotutkimuksen, tuen ja hoidon tarpeesta. Vanhempien toivotaan valmistautuvan laajoihin terveystarkastuksiin täyttämällä tarkastukseen mahdollisesti liittyvät lomakkeet.

KäyntikertaLapsen ikä
1.4-6 vk
2. laaja terveystarkastus4 kk
3.8 kk
4. laaja terveystarkastus1,5 v
5. laaja terveystarkastus4 v

Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset

Kouluterveydenhuoltoon kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, joista 1., 5. ja 8. luokan terveystarkastukset ovat laajoja. Laajoissa terveystarkastuksissa arvioidaan lapsen/nuoren ja koko perheen hyvinvointia. Vanhempien/huoltajien toivotaan osallistuvan laajoihin terveystarkastuksiin.

Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

Opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluvat toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijat. Opiskelijoille järjestetään terveystarkastukset ensimmäisenä vuonna. Opiskeluterveydenhuollon tulee edistää opiskelijan työ- ja opiskelukykyä tukemalla opiskelijan fyysisiä ja psyykkisiä voimavaroja, turvaamalla hyvä fyysinen opiskeluympäristö ja toimivat työjärjestelyt sekä kiinnittämällä huomiota opiskeluyhteisön hyvinvointiin.

Ikäihmisten terveystarkastukset

67- ja 75-vuotiaiden terveystarkastuksissa kartoitetaan monipuolisesti asiakkaan terveydentilaa ja hyvinvointia sekä toimintakyvyn edistämismahdollisuuksia sekä mahdollisia sairastumisriskejä ja käydään läpi laboratoriovastaukset. Heille lähetetään terveystarkastukseen henkilökohtainen kutsu. Jokaiselle laaditaan yhdessä henkilökohtainen hyvinvointisuunnitelma.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen 4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollossa lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille järjestetään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveydenhoitajan tarkastus ja ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna lääkärintarkastus, jollei lääkärintarkastusta ole tehty opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Korkeakouluopiskelijoille järjestetään ensimmäisenä opiskeluvuonna terveyskysely, jonka perusteella tehdään tarvittaessa terveystarkastus. Terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää sosiaali- ja terveyskeskus.

Toiminnasta vastaavat

Anu Vähärautio

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5791

Merja Mäki

Vastuualuejohtaja

Puhelin: +358 40 806 5478

Verkkoasiointi

Katso myös nämä