Siirry sisältöön

Y0 YLE -osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.

Osastolla on yhteensä 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esimerkiksi muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä tai palliatiivisen poliklinikan potilaan kanssa tehtyä sopimusta tukiosaston käytöstä, jolloin erillistä lähetettä ei tarvita. Tukiosaston käyttö koskee saattohoidossa olevia tai palliatiivisia potilaita, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa.

Osaston toiminnan tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen, joka pitää sisällään saattohoitopotilaiden omaisten ja läheisten saattamista elämään potilaan kuoleman jälkeen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Osastolla kehitetään potilaslähtöistä hoitotyötä ja kuntoutusta yleislääketieteellisille sekä palliatiivisille että saattohoitopotilaille. Kehittämiseen kuuluu myös lääkehoidon kokonaisarviointityötä eli lääkehoidon seurantaa, vaikutusten arviointia ja lääketurvallisuuden edistämistä yhdessä osastofarmaseutin kanssa.

Osasto tekee yhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa mm. muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen, avoterveydenhuollon, sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin, osastofarmaseutin, palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa sekä syöpäyhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Oulun yliopistollinen sairaala sekä muut sairaalat.

Vierailu

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 13.00 – 15.00 ja 17.00 – 19.00.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Vierailu korona-aikana

Koronatilanteen takia Soiten yksiköissä on rajoitettu vierailu. Suojaamme sairaita ja ikäihmisiä. Max. 2-3 oireetonta vierailijaa kerralla. Koronaan liittyviä hygieniaohjeita on noudatettava huolellisesti vierailun aikana. Käytä kasvomaskia. Lisäohjeita saat henkilökunnalta.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Disa Penttilä

Osastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 652 4607

Marita Hakala

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 014 5045

Satu Sinikka Hänninen

Apulaisosastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2005