Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Y0 YLE -osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan yleislääketieteen alaan kuuluvia sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarvitsevia potilaita. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole.

Osastolla on yhteensä 23 potilaspaikkaa. Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esimerkiksi muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä tai palliatiivisen poliklinikan potilaan kanssa tehtyä sopimusta tukiosaston käytöstä, jolloin erillistä lähetettä ei tarvita. Tukiosaston käyttö koskee saattohoidossa olevia tai palliatiivisia potilaita, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa.

Osaston toiminnan tavoitteena on edistää potilaan terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua ottaen huomioon myös hänen läheistensä hyvinvointi ja jaksaminen, joka pitää sisällään saattohoitopotilaiden omaisten ja läheisten saattamista elämään potilaan kuoleman jälkeen. Osastohoito tähtää selviytymiseen omassa kodissa tai muussa tarkoituksenmukaisessa ympäristössä. Osastoilla tapahtuvan hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on aina ensisijaisesti se, että potilas pärjää kotona tai muussa ympäristössä, josta hän on hoito- tai kuntoutusjaksolle tullut joko ilman palveluita tai erilaisten palveluiden turvin.

Osastolla kehitetään potilaslähtöistä hoitotyötä ja kuntoutusta yleislääketieteellisille sekä palliatiivisille että saattohoitopotilaille. Kehittämiseen kuuluu myös lääkehoidon kokonaisarviointityötä eli lääkehoidon seurantaa, vaikutusten arviointia ja lääketurvallisuuden edistämistä yhdessä osastofarmaseutin kanssa.

Osasto tekee yhteistyötä alueemme eri toimijoiden kanssa mm. muiden erikoissairaanhoidon erikoisalojen, avoterveydenhuollon, sosiaalityöntekijän, sairaalapastorin, osastofarmaseutin, palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan kanssa sekä syöpäyhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Oulun yliopistollinen sairaala sekä muut sairaalat.

Vierailu

Osaston yleiset vierailuajat ovat klo 14-15 ja 18-19.
Muuten vierailuajoista sovitaan hoitohenkilökunnan kanssa erikseen.

Osastolla sallitaan kerrallaan 2-3 vierailijaa. Vierailethan vain terveenä. Vierailijan tulee huolehtia hyvästä käsihygieniasta.

Toivomme, että omaiset/läheiset sopivat keskuudestaan yhteyshenkilön, joka tiedottaa toisia omaisia/läheisiä potilaan voinnista/tilanteesta. Osastosihteerin kanssa voi sopia keskusteluajan lääkärin kanssa hoitoon liittyvistä asioista.

Hoitomaksut

Lyhytaikaisesta osastohoidosta peritään hoitopäivämaksu ja pitkäaikaisesta laitoshoidosta tuloihin perustuva kuukausimaksu.

Puhelinasiointi

Tietoa palvelusta

Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai jatkohoitoon esimerkiksi muilta erikoisaloilta. Osastohoito edellyttää lääkärin lähetettä tai palliatiivisen poliklinikan potilaan kanssa tehtyä sopimusta tukiosaston käytöstä, jolloin erillistä lähetettä ei tarvita. Tukiosaston käyttö koskee saattohoidossa olevia tai palliatiivisia potilaita, silloin kun potilaan oireet vaativat osastohoitoa.

Toiminnasta vastaavat

Marita Linnilä

vs.osastonhoitaja/Vastuualuejohtaja

Matkapuhelin: +358 44 730 7619

Satu Sinikka Hänninen

Apulaisosastonhoitaja

Matkapuhelin: +358 40 489 2005

Ulla Siironen

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 40 804 3265

Katso myös nämä