Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Muutostöiden suunnittelu kuuluu korvattaviin muutostöihin. Myös välineitä ja muita teknisiä ratkaisuja voidaan antaa korvauksetta vammaisen henkilön käyttöön. Asunnon peruskorjaustoimenpiteet eivät kuulu korvauksen piiriin.

Asunnon muutostöitä koskeva säännös on luonteeltaan korvaussäännös. Tämä tarkoittaa sitä, että vammaisella henkilöllä on oikeus itse päättää, minkälaisia laitteita ja välineitä hän hankkii tai minkälaisia asunnonmuutostöitä hän teettää. Vammainen henkilö ei kuitenkaan voi vaatia, että hyvinvointialue velvoitetaan tekemään tai rakennuttamaan välttämättömät kodin muutostyöt. Mikäli muutostyöt on suoritettu vammaisen henkilön toimesta ilman siihen liittyvää hyvinvointialue etukäteisarviota välineistä, laitteista tai asunnon muutostöiden kustannusten välttämättömyydestä ja kohtuullisuudesta, merkitsee se aina sitä, että hyvinvointialue päätöksessään suorittaa jälkikäteen tämän arvion. Hyvinvointialue voi huolehtia asunnon muutostöiden suorittamisesta itse tai esim. kilpailuttaa muutostyöt ja teettää muutostyöt valitsemallaan palveluntuottajalla. Tämä edellyttää aina vammaisen henkilön suostumusta.

Välttämättömät muutostyöt ovat maksuttomia. Kustannukset korvataan valtion asuntolainoituksessa hyväksyttävän laatutason mukaisina. Muutostöiden suorittamiselle asiakkaan pitää hankkia asunnon omistajalta ja/tai isännöitsijältä lupa muutostyöhön.

Hakemus asunnon muutostöistä

Asunnon muutostöitä haetaan erillisellä hakemuksella. Täytä hakemus ja toimita se vammaispalvelutoimistoon. Liitä hakemukseen lääkärintodistus ja tarvittaessa myös asiantuntijalausunto. Lausunnossa tulee kuvata hakijan vamma ja/tai pitkäaikainen sairaus sekä niiden tuoma haitta päivittäisissä toimissa. Näkövammaisuuden kohdalla lausunnossa tulee määritellä haitta-aste tai haitta-asteen prosentti.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden (6) kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, jos asiakas on itse teettänyt muutostyöt. Liitä hakemukseen liitteeksi tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.

Lisätietoja asunnonmuutostöistä voi kysyä vammaispalvelutoimistosta.

Korjausavustus valtiolta

Vammaiset henkilöt voivat saada asuntojen korjaamiseen korjausavustusta myös valtiolta. Valtion korvausavustuksista ja avustusjärjestelmästä saat lisätietoja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n verkkosivuilta:

Katso myös nämä