Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Asioithan oireettomana!

Asiakkaiden tulee olla oireettomia asioidessaan vammaispalvelujen toimipisteissä ja kotikäynneillä. Asiointi vammaispalvelutoimistossa ja kehityspoliklinikalla tapahtuu ajanvarauksella. Soiten palveluissa suositaan etätyötä ja etävastaanottoa, mutta varmistetaan, että asiakkailla on aina tarvittaessa fyysisesti mahdollisuus saada palvelunsa.

Tilapäishoito

Jakso- ja tilapäishoitoon ei voida ottaa asiakasta, jolla on flunssaoireita tai joka on altistunut koronavirukselle. Asiakkaalla tulee olla otettuna negatiivinen koronanäyte.

Asumispalveluiden vierailuohjeistus

  • Omaisten/läheisten vierailut varotoimin yksikön ohjeistuksen mukaisesti
  • Tärkeää on vierailla oireettomana
  • Vierailulla tulee käyttää kasvomaskia, sillä alueellisen kasvomaskisuosituksen mukaan maskia tulee käyttää asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä
  • Yhteydenotto yksikköön ennen vierailua on suositeltavaa turvallisen vierailun järjestämiseksi
  • Lisätietoja asumispalveluyksiköistä.

Vammaispalvelutoimisto on osa Soiten erityispalveluja. Vammaispalvelutoimistoon voit olla yhteydessä, kun tarvitset ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyvissä asioissa. 

Vammaisten palveluiden ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisten elämisen edellytyksiä ja yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja tai esteitä. Vammaisten palveluista ja tukitoimista säädetään laissa. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla.

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluja ja taloudellisia tukitoimia myönnetään talousarvion määrärahojen mukaan:

  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • sopeutumisvalmennus
  • ylimääräiset vaatetuskustannukset
  • erityisravintokustannukset

Järjestämisvelvollisuuden piirissä olevat palvelut

Soiten erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja tukitoimet on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille. Vaikeavammaisuus arvioidaan jokaisen tukimuodon osalta erikseen. Erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluja ja tukitoimia ovat:

Palvelujen hakeminen

Haku vammaispalveluihin on jatkuva. Palveluja haetaan kirjallisella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä tulee olla enintään puoli vuotta vanha lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan vaikeavammaisuus ja sen vaikutus haettuun palveluun nähden. Palveluita toisen henkilön puolesta voi hakea, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus.

Vammaispalveluhakemuksen voi tehdä myös sähköisesti DigiSoiten Omapalvelussa:

Kelan vammaistuet ja eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu tueksi vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväiseen elämään.

Puhelinasiointi

Toiminnasta vastaavat

Veronica Joskitt

Palvelualuejohtaja

Puhelin: +358 50 555 0706