Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tulevaisuuden sote-keskuksessa saat tarvitsemasi avun sujuvasti ja yhdellä yhteydenotolla. Samalla palvelujen saatavuutta parannetaan vastaamaan paremmin ihmisten tarpeita. Hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia osa sote-palveluista voidaan tarjota verkossa. Painopiste siirtyy peruspalveluihin ja varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Ehkäisevää toimintaa ja perustason palveluita kehittämällä erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalvelujen tarve vähenee. 

Tervetuloa tulevaisuuden sote-keskukseen!  

Sote-keskuksessa hoito alkaa ensimmäisestä yhteydenotosta. Parhaimmillaan asiakas voi tavata samalla käynnillä useamman ammattilaisen yksin tai yhdessä ilman, että se on vaatinut etukäteistietoa tästä tarpeesta. Sote-keskus mahdollistaa monialaisen eri sote-ammattilaisten välisen yhteistyön nopeammin ja joustavammin. Sote-keskus parantaa asiakkaiden ja myös ammattilaisten kokemaa palvelujen laatua.  

Sote-keskus muotoutuu jatkamalla terveyskeskusvastaanottotoiminnan kehittämistä, sosiaalityön vastaanottojen saavutettavuutta ja terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteensovittamista. Digitaalisuutta hyödynnetään palveluiden kaikilla osa-alueilla. Sote-keskuksen asiakkailla ja henkilökunnalla on käytettävissä useita digitaalisia palveluita ja digitukea omahoitoon, tiedonsaantiin sekä etäasiointiin ja -konsultaatioon. Sote-keskuksissa työskentelee hyvin johdettuja ja hyvinvoivia sote-ammattilaisia, joiden työskentelyä ohjaa asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvat menetelmät.

Tulevaisuuden sote-keskuksessa kehitetään myös muun muassa seuraavia palveluita:

Hoitotakuu

Hyvinvointialueen asukas pääsee kiireettömään hoitoon seitsemän vuorokauden sisään hoidon tarpeen arvioinnista. 

Perheet

Hyvinvointialueelle luodaan perhekeskus-toimintamalli, joka kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Nuorten varhaisen psykososiaalisen tuen saatavuutta parannetaan.

Ikääntyneet

Ikääntyneiden palveluita kehitetään oikea-aikaisiksi, yksilöllisiksi ja helposti saavutettavaksi. Palveluiden saatavuus taataan tuottamalla palvelut lähellä ikääntynyttä, jonka lisäksi saavutettavuutta parantaa sähköiset palvelut.  

Kuntoutus

Erilaisissa kuntoutuksen tarpeessa oleva asiakas saa kuntoutusta varhaisessa vaiheessa ja nopeasti. Kuntoutuksessa korostuu vahva palveluohjaus ja nopea vaikuttaminen työ- ja toimintakykyyn. Kotikuntoutus on osa kotiin vietäviä palveluita.

Monia palveluita tarvitseva asiakas

Monia palveluita tarvitseville asiakkaille kehitetään monialainen vastaanottomalli, jossa asiakkaan tilanne sekä avun tarve kartoitetaan ja nimetään jatkohoitotahot. Monialaisella vastaanotolla asiakas tulee kuulluksi ja saa oikea-aikaista apua tilanteeseensa.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osa-alueella kehitetään alueellinen elintapa- ja liikuntaneuvonnan palveluketju, elintapavalmennuksen palvelutarjotin ja pilotoidaan etäyhteyksillä toimivaa ryhmämuotoista elintapavalmennusta.

Toiminnasta vastaavat

Eija Kellokoski-Kari

Kehitysjohtaja

Puhelin: +358 40 804 2981

Satu Marjakangas

Kehittämiskoordinaattori

Matkapuhelin: +358 40 652 4603

Katso myös nämä